Pris 2020

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien. 

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister.

Norske kommuner stiller gravplass til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplasser til andre enn sine egne innbyggere.

Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd stønad til gravferd og transportrefusjon ved dødsfall mer enn 20 km fra registrert bostedsadresse.

 

Priseksempler

Maksimumpris og minimumspris. To eksempler som først og fremst er satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser mot andre. Eksempelet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

TJENESTE

Minimum

Maksimum

Kiste, stell og nedlegg i kiste

 

 

Kiste inkludert svøp

3500

43050

Stell og nedlegging i kiste

1020

1950

Hygienetiltak

410

2180

Transport

 

 

Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til kjølerom

2015

6138

Bringing av kiste til dødssted eller kjølerom

803

803

Transport fra dødssted eller kjølerom til seremonirom

2015

6138

Transport fra seremoni til gravlund eller krematorium

985

1097

Transport av utstyr/mannskap til seremoni

0

 0

Seremoni

 

 

Assistanse fra en hhv og to gravferdskonsulenter

1500

9750

Leie av pynt i seremoni

700

2150

Dødsannonse i Varden, 71mm

(Gratis annonse på www.skienbeg.no)

1571

1571

Program, 50 stk.

1050

2150

Kistepynt

100

5000

Honorar

   

Byråets avgiftspliktige honorar

1350

3850

Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester)

1290

6960

Melding av dødsfallsdokumenter

955

955

Faktura gebyr

0

 0

 

 

 

Sum kostnad for minimum / maksimumspris

19264

93742

Vi gjør oppmerksom på at hveken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

 

Person med stor sekk ser utover regntunge fjell

Personlig seremoni

En gravferd kan være akkurat så personlig som du som pårørende ønsker. Sammen tilrettelegger vi seremonien innenfor de rammende og det budsjettet som er satt.

I lys av dagens situasjon ønsker vi i størst mulig grad planlegge seremonien over telefon, epost og videosamtaler. Vi har også et digitalt planleggingsverktøy som kan være til god hjelp. 

 

Rennende bekk

Gravferd med seremoni

 • Kiste og urne
 • Henting og transport
 • Stell og nedlegging 
 • Programhefter
 • Kistepynt
 • Seremoni
 • Planleggingssamtale
 • Melding av dødsfalldokumenter 
 • Dødsannonse
 • Gratis minneside på internett

Mulighet for tilvalg eller endringer vil være: Kistetype, blomster på kisten og dødsannonse i papiravis.

Skogbunn dekket av hvitveis

Gravferd uten seremoni

 • Kiste og urne
 • Henting og transport
 • Stell og nedlegging
 • Nødvendig papirarbeid