Gå til hovedinnhold Gå til footer

Pris 2023

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien. 

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister.

Norske kommuner stiller gravplass til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplasser til andre enn sine egne innbyggere.

Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd stønad til gravferd og transportrefusjon ved dødsfall mer enn 20 km fra registrert bostedsadresse.

Se vår komplette prisliste her

Priseksempler - minimums- og maksimumspriser - Skien

Priseksempler - minimums- og maksimumspriser - Porsgrunn

skjær i vannet

Personlig seremoni

En gravferd kan være akkurat så personlig som du som pårørende ønsker. Sammen tilrettelegger vi seremonien innenfor de rammende og det budsjettet som er satt.

I lys av dagens situasjon ønsker vi i størst mulig grad planlegge seremonien over telefon, epost og videosamtaler. Vi har også et digitalt planleggingsverktøy som kan være til god hjelp. 

Bekk

Gravferd med seremoni

 • Kiste og urne
 • Henting og transport
 • Stell og nedlegging 
 • Programhefter
 • Kistepynt
 • Seremoni
 • Planleggingssamtale
 • Melding av dødsfalldokumenter 
 • Dødsannonse
 • Gratis minneside på internett

Mulighet for tilvalg eller endringer vil være: Kistetype, blomster på kisten og dødsannonse i papiravis.

Heder Hvitveis OK

Gravferd uten seremoni

 • Kiste og urne
 • Henting og transport
 • Stell og nedlegging
 • Nødvendig papirarbeid