Gå til hovedinnhold Gå til footer

Askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Ønsker du at asken skal spres for vinden, må det søkes om tillatelse.

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis derfor ikke mulighet for å få navn og data på gravminne på kirkegården dersom man har valgt dette.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med ytterligere opplysninger og søknadsskjema.