Gå til hovedinnhold Gå til footer

Sanger til begravelse

Sang og musikk er viktige elementer i en begravelse, og skaper en flott og verdig ramme rundt seremonien. Ofte velger de nærmeste pårørende musikk som gjenspeiler hvem den avdøde var for dem. Noen har ønsker om sanger i egen begravelse, og velger derfor selv musikk før de går bort.
I tillegg til salmer, kan de kan de pårørende velge ett til tre soloinnslag, enten sang eller
instrumental. Sangvalgene bidrar til å gi et bilde av den avdøde, og kan bli en stemme for det som er vanskelig å sette ord på i en tung stund. 

I en livssynsåpen seremoni står familien fritt til å velge musikken de selv ønsker, og kan på denne måte sette sitt personlige preg.

Salmer til begravelse

I seremonier i regi av den norske kirke velges det tre eller fire salmer. Noen synges inne i kirken, og ved en begravelse er det også vanlig at det synges en salme ved graven. 

Hvilke salmer som skal være en del av seremonien, bestemmes og velges av de etterlatte. Noen Ønsker at salmene skal ha et bestemt budskap, mens andre ønsker salmer som er med på å gi et bilde av den avdøde. Våre gravferdskonsulenter har god erfaring med salmer til begravelser og bisettelser, så hør gjerne med ditt lokale Heder-byrå for råd.

Moderne sanger

Vår erfaring er at de pårørende ofte ønsker at musikken i begravelsen skal være noe de forbinder med avdøde. Begravelser i dag handler mye om personlige valg, og dette gjenspeiles i musikkvalget. Var den avdøde glad i moderne sanger, kan det passe godt i bisettelsen.

Under finner du forslag til musikk til seremonien. Vi har funnet frem til både moderne sanger og klassiske sanger som alle er gode valg i begravelsen. Noen av sangene er også instrumentale. I vår digitale løsning kan du både søke og lytte til korte klipp, slik at du kan velge de sangene som resonnerer best med den avdøde. 

Våre gravferdskonsulenter er behjelpelig med å veilede i valget av salmer, sang og musikk, slik at du finner de sangene som kjennes riktig til begravelsen. Stemningsfull musikk vil kunne bidra til å danne en fin og høytidelig ramme rundt seremonien. Mulighetene er mange, enten du går for klassiske sangvalg eller et mer moderne preg. Gravferdskonsulenten er selvfølgelig også behjelpelig med å veilede i valget av salmer, sang og musikk.