Gå til hovedinnhold Gå til footer

Valg av gravsted

Valg av gravsted

FESTET GRAVSTED

Ved ny urne- eller kistegrav festes graven for 20 år, tilsvarende kisten eller urnens fredningstid. Så lenge man er bosatt i den kommunen man gravlegges i, betaler man ikke festeavgift i denne perioden. Når fredningstiden på 20 år er over, kan man normalt forlenge festet mot en avgift til kommunen. Etterlatte har råderett over gravstedet ut festetiden. Ønsker man ikke å forlenge festeperioden, går graven tilbake til gravlunden.

På mange gravlunder har man selv mulighet til å velge plassering på graven, så ta kontakt med det aktuelle gravlundskontoret for og gjøre avtale. 

Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.

ANONYM MINNELUND 

I de fleste kommuner finnes også muligheter for minnelunder. Disse er gjerne plassert på egne områder med plass til å gravlegge mange urner (noen steder er det også mulighet for kister).

Nedsettelsen av urnen skjer uten at de etterlate er til stede, og urnens plassering i minnelunden blir ikke gjort kjent. Man har ikke anledning til og sette opp et eget gravminne, men på enkelte minnelunder er det satt opp minnesmerke hvor man kan plassere blomster og lys.

NAVNET MINNELUND

Noen minnelunder har mulighet for å sette opp navnet til avdøde på et felles minnesmerke (navnet minnelund), og enkelte steder kan man reservere en plass ved siden av, slik at navnene til begge ektefellene står ved siden av hverandre. Man har på de fleste stedene lov til og være til stede ved urnenedsettelsen.