Gå til hovedinnhold Gå til footer

Dødsannonser

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte at døden har funnet sted. Dette gjør dødsfallet kjent for venner, familie. kollegaer, skolevenner.

Valg av tekstformuleringer og symbol kan gi leseren et bilde av avdøde og hva som har skjedd. Utformingen av annonsen kan hjelpe de pårørende til å sette ord på sine følelser. 

På toppen av annonsen er det vanlig å bruke et symbol. Det finnes mange ulike symboler som kan brukes i annonsen. Oftest brukt er et kors, men i de senere år er symboler uten religiøs tilknytting blitt mer vanlig. 

Dødsannonsen inneholder vanligvis fødselsdag/år eller evt. alder, dødsdato, de nærmeste pårørendes navn, stedsangivelse, samt tid og sted for seremonien. Slektskapsforholdet til familien tas ofte med innledningsvis – i rekkefølge etter «slektsstigen», men dette er vanligvis begrenset til de nærmeste. Annonsen kan også inneholde et sang-/salmevers eller en annen kort tekst. I slutten av annonsen kan man gi uttrykk for pårørendes ønsker når det gjelder blomster – både blomster til hjemmet og til gravferdsseremonien. I annonsen kan man også fremføre ønske om gaver til et særskilt formål. Man kan også benytte dødsannonsen til å invitere til minnesamvær.

Når det i dødsannonsen fremgår hvor og når gravferdsseremonien skal finne sted, er alle velkomne. En annonsert gravferdsseremoni i en kirke eller kapell er en offentlig handling, slik at det er åpent for alle som ønsker det til å delta. Er det ønskelig at gravferden kun skal skje i nærvær av de nærmeste, er det et alternativ å annonsere dødsfallet etter at gravferden har funnet sted. 

Enkelte ganger ønsker ikke familien å annonsere – noe som naturligvis må respekteres. Å annonsere et dødsfall er ingen plikt. 

Dersom du ikke vet hva som skal stå i dødsannonsen, hjelper vi deg med utforming og innrykking av annonsen. Annonsekostnaden vil avhenge av annonsens størrelse og hvilke(n) avis(er) annonsen blir rykket inn i. 

 

Symboler i dødsannonser 

 

Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel blomst eller fredsdue, eller symbolet til et livssyn eller organisasjon som avdøde hadde tilhørighet til. 

Det har også vært tatt i bruk andre, individuelle symboler enn de som er tatt inn ovenfor, for eksempel en båt, solnedgang, bamse eller lignende. Før man benytter et slikt symbol bør man sørge for å undersøke på forhånd hvilken holdning den aktuelle avisen har til å bruke slike symboler. Enkelte aviser er restriktive når det gjelder bruk av symboler utenom de som er vanligvis benyttet.