Gå til hovedinnhold Gå til footer
bårebil på en gravplass

Henting av den døde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus bringes som regel avdøde til stedets kjølerom av personale. Ved dødsfall i hjemmet vil begravelsesbyrået etter avtale med pårørende hente avdøde og bringe til nærmeste naturlige oppbevaringssted. Vi har døgnbetjent vakt og kan kontaktes ved behov.

HENTING AV AVDØDE PÅ INSTITUSJON ELLER SYKEHUS


Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde til sykehusets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell eller stillerom i tilknytning til kjølerommet, hvor man har anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit. I så fall kan avdøde hentes senere.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen, vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste kommunale kjølerom. Enkelte institusjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se presentasjon av våre kistemodeller eller ta kontakt med oss.

Du har anledning til å være med når avdøde hentes, og om ønskelig følge med til oppbevaringsstedet.

HENTING AV AVDØDE I HJEMMET


Ved dødsfall i hjemmet må du tilkalle nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, som må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Den avdøde transporteres vanligvis til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller kommunalt kjølerom. I de fleste tilfeller henter vi på båre, og bringer avdøde til et egnet oppbevaringssted. Noen foretrekker at avdøde hentes med én gang, mens andre ønsker mer tid.

Ring oss gjerne for råd og veiledning, når som helst på døgnet.

AVDØDES VERDISAKER OG KLÆR


Ved dødsfall i hjemmet, blir oftest verdisaker tatt av og lagt igjen der hvis ikke annet avtales. Klærne avdøde har på seg følger vanligvis med båren, hvis ikke pårørende ønsker at begravelsesbyrået kler på nye klær. Klesskift er ikke gjennomførbart under alle omstendigheter, og i de fleste tilfeller anbefaler vi at klær eventuelt sendes med båren eller leveres i ettertid.

På institusjoner som sykehus og sykehjem, blir verdisaker som regel tatt av avdøde og oppbevart på avdelingen.