Gå til hovedinnhold Gå til footer

Gravsted – hvor skal avdøde begraves?

Valg av gravsted avhenger av ønskene til både avdøde og pårørende. I Norge er det vanligste gravstedet en frigrav, som kommunen tildeler uten kostnad. I tillegg finnes det festegraver, familiegraver og i sjeldne tilfeller private gravsteder. Man kan også søke om askespredning.  

Ulike typer gravsted 

Her er en enkel oversikt over hva de forskjellige begrepene for et gravsted betyr.  

Frigrav  

Alle har rett på en frigrav i den kommunen man bor i frem til dødsfallet. Frigraven er kostnadsfri de første 20 årene etter gravferden, og det er Kirkelig fellesråd som forvalter kommunens gravplasser. Dersom du opprettholder frigraven utover gratisperioden på 20 år, må gravstedet leies. Gravstedet blir da en festegrav (se under). 

Festegrav 

En festet grav eller gravsted er en grav som festes mot betaling av festeavgift. Hvis avdøde var gift eller hadde samboer, ønskes det i de fleste tilfeller at det reserveres en grav ved siden av frigraven. Dette kalles da også en festegrav og det betales festeavgift fra første dag. 

I noen tilfeller ønsker man gravlegging i en annen kommune enn den avdøde bodde i. Da kan man inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å leie gravsted i en annen kommune. Når et gravsted leies, enten i en annen kommune eller utover gratisperioden på 20 år, kalles det en festegrav. 

Familiegrav 

Noen familier velger å ha familiegrav, hvor familien begraves i samme grav. Som regel er en familiegrav det samme som en festegrav, hvor man begraver avdøde familiemedlemmer under samme gravmonument. Det er vanlig at familier som ønsker familiegrav velger kremasjon, og at urnene settes ned i samme grav. Hvilke regler som gjelder for familiegraver, varierer fra kommune til kommune. I en urnegrav kan det settes ned opp til 4 urner. 

Les mer om hvilke regler som gjelder for gravsteder i Harstad kommune.  

Privat gravsted 

I utgangspunktet skjer all gravlegging i Norge på offentlige gravplasser, og adgangen til nedlegging av urner på private gravsteder er svært begrenset. Du kan lese mer om loven for gravlegging på privat gravsted.  

Gravsteder i Harstad og omkringliggende kommuner

Det er flere offentlige gravsteder i Harstad og omkringliggende kommune. På hjemmesiden til Den Norske Kirke finner du en oversikt.

Trenger du hjelp til å forstå lovverket, eller har spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!