Gå til hovedinnhold Gå til footer

Lytt til musikkforslag

Sang og musikk er viktige elementer i en gravferd, og er en måte å gjøre seremonien personlig på. Man kan velge musikkinnslag som den døde var spesielt glad i, eller som de pårørende forbinder med personen som er gått bort. Mulighetene er mange.

I seremonier i regi av Den norske kirke er det bestemt at man skal ha enten tre eller fire fellessanger (salmer). Antallet varierer i forhold til om det er en jordbegravelse eller bisettelse, og i hvilken kirke seremonien skal være. I tillegg til fellessangene kan man velge ett til tre soloinnslag, enten sang eller instrumental.

I en livssynsåpen seremoni velger familien musikkinnslag fritt, og om det skal være fellessanger eller bare soloinnslag.

Her kan du finne forslag til salmer, sanger og musikk til seremonien.

Vi har funnet frem til musikk som passer godt i en gravferd, og i løsningen under kan du lytte til korte klipp. Gravferdskonsulenten er selvfølgelig også behjelpelig med å veilede i valget av salmer, sang og musikk.