Gå til hovedinnhold Gå til footer

Nathanielsen Seremonirom

For alle typer gravferdsseremonier, uavhengig av trosretning.

Nathanielsen seremonirom er vårt livssynsåpne seremonirom som kan benyttes av alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn. Familier samles her for seremoni ved begravelse eller bisettelse - men også til syning / avskjed rundt åpen kiste før selve gravferdsseremonien.

Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger aktivt til rette for gravferdsseremonier i tråd med tro, tradisjoner og ønsker.

Seremonier i Nathanielsen seremonirom kan inneholde både verdslige og religiøse innslag. Seremonirommet benyttes både av human-etikere, kristne, muslimer, jøder og hinduer - for å nevne noen.

Personlig seremoni eller livssynsåpen seremoni er vårt tilbud til dem som ønsker en seremoni med egen regi. Da står man fritt til å plukke de elementer man ønsker. Med eller uten kristent innhold. Oftest er disse seremoniene svært personlige, med mye fin musikk, bilde og video visning samt taler, minneord, diktlesning osv.

Våre erfarne gravferdstalere står til familiens disposisjon ved seremonier.

Vi tilbyr streaming og overføring av gravferdsseremoni til dem som ikke kan være fysisk til stede. Se seremonien fra hvor som helst i verden, direkte fra våre tilpassede minnesider.

Fakta Nathanielsen seremonirom:

Digitalt orgel og piano | digitalt musikkanlegg | Garderobe | Handikap WC | Høyttaleranlegg | Opptil 150 sitteplasser | Storskjerm for video og bildevisning | Egen stor parkeringsplass | Mulighet for å kombinere med vårt selskapslokale |

Adresse: Landsåsveien 5 - 9407 Harstad