Gå til hovedinnhold Gå til footer

Begravelse og bisettelse

Når noen dør, må pårørende som regel ta et valg mellom begravelse eller bisettelse. Mange lurer på hva som er forskjellene og likhetene mellom de to, og hvordan seremonien fungerer.

Forskjellen på begravelse og bisettelse, er om den døde skal gravlegges i kiste på gravlunden eller om den døde skal kremeres. I en begravelse avsluttes seremonien ved at kisten bæres ut av kirken og til gravstedet. Ofte brukes det en kistevogn frem til graven. Familie, pårørende og andre deltakere følger med ut for å bivåne nedsenking av kisten. Seremonien avsluttes gjerne ved at kisten senkes ned i jorden, etter noen ord fra en prest eller gravferdstaler, og ofte en felles salme. 

Begrepet bisettelse brukes om selve seremonien ved kremasjon. En bisettelse kan foregå i kirken, et egnet seremonilokale eller et kapell tilknyttet krematorium. Selve seremonien er i stor grad den samme som ved begravelse, men avslutningen er noe annerledes. Ved bisettelse i kapell avsluttes seremonien ved at kisten senkes eller bæres ut til ventende bil. Ved bisettelse i kirken avsluttes seremonien ved at kisten bæres ut av kirken til ventende bil og transporteres videre til krematoriet. 

Skal vi velge begravelse eller kremasjon? 

Valget av henholdsvis begravelse eller kremasjon er i stor grad styrt av lokale tradisjoner. Begravelse har vært mest vanlig på mindre steder, mens kremasjon i større grad benyttes i de store byene. Dette er nå i endring og andelen som velger kremasjon har de siste årene økt. 

I flere av de større byene i Norge er det plassmangel på gravplassene. En kistegrav tar større plass enn en urnegrav og det er noen steder ikke lenger mulig å få nye kistegravsteder. Et urnegravsted gir plass til flere urner. En annen og viktig grunn er også at mange ønsker å benytte familiegraver hvor det ikke er mulig å sette ned flere kister i. Ved å velge urne vil dette da være mulig. 

Begravelse i Harstad og omegn kommuner

Nathanielsen Gravferd bistår med gjennomføring av begravelser i Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes, Gratangen og Ibestad. Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger til rette for en gravferdsseremoni som er i tråd med deres livssyn, religion, tradisjoner og ønsker.  

Vi er glade for å kunne tilby gjennomføring av seremoni i vårt livssynsåpne seremonirom: 

  • Nathanielsen Seremonirom i Harstad.   

Her kan etterlatte samles uavhengig av tro og tilhørighet, for å ta farvel med den avdøde. Lokalene kan også benyttes også til syning ved åpen kiste før selve begravelsen eller bisettelsen. 

Vi bistår familie og etterlatte med å sette i stand og organisere selve gravferden, om ønskelig inkludert blomster til begravelsen, sanghefte, sang og musikk under seremonien, gravstøtte, takkeannonser – og det meste annet du ønsker bistand med i en vanskelig tid.  

Sammen med de etterlatte sikrer vi en fin og verdig avskjed for den avdøde.