Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva koster en begravelse?

Priser 2023 - Mange valgmuligheter - vi orienterer

Her finner du de fleste av våre priser og noen priseksempler. Prisene varierer utfra sted og omfang.
Ta kontakt med oss for å få mer spesifikk informasjon.

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister

Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

Du får full oversikt over kostnader, og vi bistår med å søke tilskudd

Prisen på en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hvilke produkter og tjenester som velges. Begravelsesbyråets honorar varierer ut ifra arbeidets omfang. Hos oss ligger honoraret vanligvis et sted mellom 1500 og 6000 kroner. Vi er svært beviste vårt ansvar når vi veileder mennesker i en sårbar situasjon slik at man det tas gjennomtenkte valg innenfor de rammene man er komfortable med. Derfor har vi et bredt spekter av ulike produkter og løsninger for en verdig og fin gravferd. 

Allerede ved første planleggingssamtale gis et komplett prisoverslag. På denne måten sikrer vi at dere som pårørende har full kontroll og forutsigbarhet.  

Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transportstøtte via NAV. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på. 

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene nedenfor er først og fremst satt opp for å gjøre det enkelt å sammenligne våre priser med prisene hos andre begravelsesbyråer.  

Merk at eksemplene ikke inkluderer alle kostnader som vanligvis påløper ved gravferd, og at det kan være stor variasjon på de ulike punktene – noe vi vil gi dere utfyllende informasjon om under møtet for planlegging av begravelsen. Våre gravferdskonsulenter vil være behjelpelige med å foreslå alternativer.  

Det er også greit å merke seg at gravferdsseremoni er inkludert i begge priseksemplene, men at gravferd også kan gjennomføres uten seremoni. I tilfelle vil kostnaden ofte bli lavere enn det som kommer frem av eksempelet nedenfor. 

 

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 5200  28000
Stell og nedlegging i kiste 1400  3500
Henting transport avdøde fra dødssted til bårerom 2700  5900
Evt. transport av tom kiste til dødsstedet, hvis avtalt 1290    
Transport av kiste til seremoni - videre til gravsted/krematorium 2600  6800
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) hvis nødvendig 1490    
Assistanse i seremonien (kapell/kirke/seremonirom) 2200  6500

Dødsannonse i Harstad tidende, minste
(Gratis annonse på minneside)

1800  7500
Lys / pynteutstyr i seremonien (kapell/kirke/seremonirom) 790  1390
Programhefter til seremonien, 30 stk 490  1500
Kistedekorasjon på kisten med bånd 698  6000
Administrasjonskostnad, avgiftspliktig 890  2940
Byråets honorar, avgiftsfri del 590  980
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde (seremonielle tjenester) 1590  3950

Sum kostnad for minimum /  maksimumspris

20.948 74.960

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder havner prismessig et sted imellom min og maksimumspris.  Alt etter hvilke tilvalg som gjøres.

Mannskapspriser

Type  Pris 
Transport av tom kiste til institusjon 1290
Vår timepris på alle tjenester 900
Mannskapspris ved overføring av kiste, 1 assistent  900
Henting avdøde i hjemmet dagtid (2 mann) 4600
Henting avdøde i hjemmet (2 mann) kveld/helg 6400
Henting avdøde på institusjon/sykehus 2900
Assistanse i seremonien, 1 assistent 3900
Assistanse i seremonien, 2 assistent 4800
Assistanse i seremonien, flere enn 2 assistenter 6500
Assistanse ved urnenedsettelse 1800
Bærere ved seremonien, behov for innleide, pr. stk. 1800
Meldinger til de offentlige kontorer  900
Tilrettelegging og assistanse ved syning dagtid (08:00-16:00) 1800
Tilrettelegging og assistanse ved syning (Kveld/helg/natt) 2400
Hjemmekonferanse kveld/helg (tillegg til honorar) 1800
Sjåfør ved langkjøring, pr. time  900

Bårebilpriser

Type
Pris
Kjøring seremonisted/krematorium 3900
Kjøring til seremonisted og videre til gravlund 4200
Startgrunnlag bil 2200
Kilometerkostnad 32
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen  
Transport av tom kiste til institusjon 1290
Lengre transportoppdrag (be om fast pris)  
Egenandel ved transportrefusjon fra Nav 2740

Mva. er inkludert.

Priser musikk – solistinnslag - seremonielle tjenester

Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3200
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes, gratis hos Nathanielsen) 900
Solist * (Varierer mellom 2500-5500) Oppgis ved forespørsel 3500
Leie av Nathanielsen seremonirom dagtid 8-16, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 2500
Leie av Nathanielsen seremonirom kveld, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 3000
Leie av Nathanielsen seremonirom helg, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 4000
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale dag (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 4000
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale kveld (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 5500
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale helg (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 6500
Seremoniledelse ved personlig seremoni (livssynsåpen) 3900
Ledelse Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500

*** Honorarer innbefatter følgende: Planleggingssamtalen (dagtid), innhenting av personalia (alle), seremonitype, gravsted, avklaringer om tid/sted og transportmessige detaljer, seremoniplanlegging, valg av kiste/urne, blomster, program, oppsett av kunngjøring (dødsannonse), valg av prest/seremonileder, avklare økonomiske forhold, valg av gravstøtte/inskripsjon/ventetegn, tilrettelegging for minnesamvær, gjennomgang alle nødvendige skjemaer, signaturer, utleggskostnader for leverandører etc. Det innbefatter også etter planleggingssamtalen følgende: Ordne gravsted, ordne prest/seremonileder/musikere, hente/bringe papirer, blant annet legeerklæring, ordne med urnenedsettelsen, skaffe noter, lage musikklister ved digital musikk, bestille blomster, korrektur på blomster og bånd, bestille program, bestille kunngjøringer, opprette minneside og bestille alt som vi har blitt enige om i planleggingssamtalen. I tillegg til dette så dekker også administrasjonskostnadene følgende felleskostnader: Lokaler, vaktordning, kontorrekvisita, trykksaker, egenreklame, IT, maskin og programvare, porto, telefon, regnskap, revisjon etc.

Fra 2020 har vi dessverre sett oss nødt til å ha en egen post på alle våre dødsfall for hygieneartikler for å forhindre smitte.

* Når solist leies, inkluderes også solist som forsanger til eventuelle salmer. Antall solosanger er valgfritt. Noen solister tar andre satser enn oppgitt, men dette vil det evt. varsles om ved bestilling