Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva koster en begravelse?

Hva en begravelse koster vil variere stort ut i fra omfang, type seremoni, geografiske hensyn og ulike valg som tas. Derfor er det vanskelig å si noe konkret. Men vi har forsøkt så godt vi kan å gjøre det enklere å orientere seg.

Du får full oversikt over kostnader, og vi bistår med å søke tilskudd

Vi er svært beviste vårt ansvar når vi veileder mennesker i en sårbar situasjon slik at man det tas gjennomtenkte valg innenfor de rammene man er komfortable med. Derfor har vi et bredt spekter av ulike produkter og løsninger for en verdig og fin gravferd. 

Allerede ved første planleggings samtale gis et komplett prisoverslag. På denne måten sikrer vi at dere som pårørende har full kontroll og forutsigbarhet.  

En verdig og personlig begravelse til riktig pris

En begravelse kan koste mye penger, men det behøver den ikke gjøre. Vi er behjelpelige med gode løsninger hvis man ønsker et rimelig alternativ. Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transportstøtte via NAV. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på. 

 

Minimum og maksimumspriser

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 5200  28000
Stell og nedlegging i kiste 1400  3500
Henting transport avdøde fra dødssted til bårerom 2700  5900
Evt. transport av tom kiste til dødsstedet, hvis avtalt 1290    
Transport av kiste til seremoni - videre til gravsted/krematorium 2600  6800
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) hvis nødvendig 1490    
Assistanse i seremonien (kapell/kirke/seremonirom) 2200  6500

Dødsannonse i Harstad tidende, minste
(Gratis annonse på minneside)

1800  7500
Lys / pynteutstyr i seremonien (kapell/kirke/seremonirom) 790  1390
Programhefter til seremonien, 30 stk 490  1500
Kistedekorasjon på kisten med bånd 698  6000
Administrasjonskostnad, avgiftspliktig 890  2940
Byråets honorar, avgiftsfri del 590  980
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde (seremonielle tjenester) 1590  3950

Sum kostnad for minimum /  maksimumspris

20.948 74.960

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder havner prismessig et sted imellom min og maksimumspris. 
Alt etter hvilke tilvalg som gjøres.

Mannskapspriser

Type  Pris 
Vår timepris på alle tjenester 960
Mannskapspris ved overføring av kiste, 1 assistent  960
Henting avdøde på institusjon/sykehus 2900
Assistanse i seremonien, 1 assistent 3900
Assistanse i seremonien, 2 assistent 4800
Assistanse i seremonien, flere enn 2 assistenter 6500
Bærere ved seremonien, behov for innleide, pr. stk. 960
Meldinger til de offentlige kontorer  900
Tilrettelegging og assistanse ved syning dagtid (08:00-16:00) 1800
Tilrettelegging og assistanse ved syning (Kveld/helg/natt) 2400
Hjemmekonferanse kveld/helg (tillegg til honorar) 1800

Bårebilpriser

Soner Pris
Transport - sone 1 | Inkludert bil og mannskap 4700
Transport - sone 2 | Inkludert bil og mannskap 5900
Transport - sone 3 | Inkludert bil og mannskap 6400
Egenandel ved transportrefusjon fra Nav 2868
Nav  
Startgrunnlag bil 2400
Kilometerkostnad 32
Lengre transportoppdrag (be om pris)  

Mva. er inkludert.

Musikere - seremonielle tjenester

Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3200
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes, gratis hos Nathanielsen) 900
Solist * (Varierer mellom 2500-6000) Oppgis ved forespørsel 3500
Leie av Nathanielsen seremonirom dagtid 8-16, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 2500
Leie av Nathanielsen seremonirom kveld, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 3000
Leie av Nathanielsen seremonirom helg, (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 4000
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale dag (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 4000
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale kveld (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 5500
Leie av Nathanielsens seremoni og selskapslokale helg (inkl. musikkanlegg, storskjerm, etc.) 6500
Seremoniledelse ved personlig seremoni (livssynsåpen) 3900
Ledelse Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500

*** Honorarer innbefatter følgende: Planleggingssamtalen (dagtid), innhenting av personalia (alle), seremonitype, gravsted, avklaringer om tid/sted og transportmessige detaljer, seremoniplanlegging, valg av kiste/urne, blomster, program, oppsett av kunngjøring (dødsannonse), valg av prest/seremonileder, avklare økonomiske forhold, valg av gravstøtte/inskripsjon/ventetegn, tilrettelegging for minnesamvær, gjennomgang alle nødvendige skjemaer, signaturer, utleggskostnader for leverandører etc. Det innbefatter også etter planleggingssamtalen følgende: Ordne gravsted, ordne prest/seremonileder/musikere, hente/bringe papirer, blant annet legeerklæring, ordne med urnenedsettelsen, skaffe noter, lage musikklister ved digital musikk, bestille blomster, korrektur på blomster og bånd, bestille program, bestille kunngjøringer, opprette minneside og bestille alt som vi har blitt enige om i planleggingssamtalen. I tillegg til dette så dekker også administrasjonskostnadene følgende felleskostnader: Lokaler, vaktordning, kontorrekvisita, trykksaker, egenreklame, IT, maskin og programvare, porto, telefon, regnskap, revisjon etc.

Fra 2020 har vi dessverre sett oss nødt til å ha en egen post på alle våre dødsfall for hygieneartikler for å forhindre smitte.