Gå til hovedinnhold Gå til footer

Kirkelig medvirkning i Nathanielsen seremonirom

Nå stiller menigheten med prest og organist

Etter at Nathanielsen seremonirom ble etablert meldte spørsmålet seg om menigheten kunne stille her med prest og organist. Saken har vært til behandling i bispedømmet samt lokalt i prostiet og nå er det åpnet for kirkelig medvirkning. Det innebærer at familier som ønsker prest og organist fra menigheten får det kostnadsfritt. Akkurat som ellers i kirken. 

Jeg er glad for at Kirken har behandlet saken grundig og kommet til denne avgjørelsen. Det har vært en god dialog med både biskop Olav Øygard og prost Anette Eneberg. 
Nathanielsen seremonirom er et alternativ for de som ønsker et intimt og mindre lokale enn kirkerommet. På samme måte som krematoriet. Nathanielsen har alltid hatt et utmerket samarbeid med kirken og det skal vi fortsette med uavhengig hvor seremonien finner sted. Det er ikke et mål for oss at flest mulig velger vårt rom, det er et alternativ og det er opp til de etterlatte. Det som er viktig er at de nå får samme gode medvirkningen og ikke minst oppfølgingen i etterkant enten det er fra kirken eller et annet lokale. 
Sier daglig leder i Nathanielsen begravelsesbyrå, Andreas Rustad Hansen.