SVANHOLM SEREMONIROM - LIVSSYNSÅPENT, STILLE OG VAKKERT

For alle typer gravferdsseremonier, uavhengig av trosretning.

Svanholm seremonirom er et av våre livssynsåpne seremonirom som kan benyttes av alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn. Familier samles her for seremoni ved begravelse eller bisettelse - men også til syning / avskjed rundt åpen kiste før selve gravferdsseremonien.

Nyhet:

I september 2021 åpner vi også Hedersalen - som ligger på Heimdal/Rosten. Det vil komme en egen side for dette om ikke lenge. Adressen til Hedersalen er: Vestre Rosten 67, 7072 Heimdal

Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger aktivt til rette for gravferdsseremonier i tråd med familiens tro, tradisjoner og ønsker.

Seremonier i Svanholm seremonirom kan inneholde både verdslige og religiøse innslag. Seremonirommet benyttes både av human-etikere, kristne, muslimer, jøder og hinduer - for å nevne noen.

Personlig seremoni er vårt tilbud til dem som ikke ønsker religiøst innhold i seremonien. En personlig seremoni kan ikke gjennomføres i kirkerommet.

Våre erfarne gravferdstalere står til familiens disposisjon ved seremonier i Svanholm seremonirom og andre livssynsåpne kapeller og seremonirom.

Svanholm seremonirom er utstyrt med webkamera for overføring av gravferdsseremoni til dem som ikke kan være fysisk til stede. Se seremonien fra hvor som helst i verden, direkte fra våre tilpassede minnesider.

Fakta Svanholm seremonirom:

Digitalt orgel og piano | digitalt musikkanlegg | Teleslynge | Garderobe | Handikap WC | Høytaleranlegg | Opptil 110 sitteplasser | Webkamera og projektor | Egen stor parkeringsplass | el-bil vennlig |

Ved holdeplass for buss nr. 12 (Henrik Ourens veg)


Adresse Svanholm seremonirom:
Brøsetvegen 145 G - 7069 Trondheim

Adresse Hedersalen: Vestre Rosten 67 - 7072 Heimdal