Gå til hovedinnhold Gå til footer

Svanholm seremonirom – livssynsåpent, stille og vakkert

Svanholm seremonirom er ett av våre livssynsåpne seremonirom og kan benyttes til alle typer gravferdsseremonier, uavhengig av tro og livssyn. Her samles familier ved begravelse eller bisettelse, men også til syning og avskjed rundt åpen kiste før selve gravferdsseremonien. 

Imøtekommer familiens ønsker og tradisjoner 

Gravferdsseremonien og dens tradisjoner varierer fra livssyn til livssyn. Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker og legger aktivt til rette for gravferdsseremonier i tråd med familiens livssyn, tradisjoner og ønsker. Svanholm seremonirom benyttes av human-etikere, kristne, muslimer, jøder, hinduer – og mange flere. 

Gravferden er en avskjed med den som har gått bort, men også en feiring av livet som har vært. Mange ønsker kulturelle innslag under gravferdsseremonien, til minne om avdøde. Kanskje hadde avdøde en favorittsang, eller et dikt noen ønsker å fremføre? Vi hjelper familien å legge til rette for fremførelse av alle typer verdslige og religiøse innslag.  

Personlig seremoni uten religiøst innhold 

Personlig seremoni er vårt tilbud til dem som ikke ønsker religiøst innhold i seremonien. I Svanholm seremonirom kan familie og venner samles i sorgen, og finne trøst i gledelige minner – også uten religiøse innslag. Våre erfarne gravferdstalere står til familiens disposisjon ved seremonier i Svanholm seremonirom og andre livssynsåpne kapeller og seremonirom. 

En personlig seremoni kan ikke gjennomføres i kirkerommet. 

Følg seremonien fra hele verden 

Ikke alle har mulighet til å være fysisk til stede ved en gravferd. Svanholm seremonirom er utstyrt med webkamera for overføring av gravferdsseremonien, for dem som ikke kan være fysisk til stede. Fra våre tilpassede minnesider kan familie og venner se seremonien direkte fra hvor som helst i verden. 

Fasiliteter og utstyr ved Svanholm seremonirom på Moholt 

Svanholm seremonirom er et moderne seremonirom med plass til opptil 110 sitteplasser. Lokalene er utstyrt med teleslynge, garderobe og handicaptoalett. I seremonirommet finnes tilgjengelig digitalt orgel og piano, musikkanlegg, høyttaleranlegg og projektor. 

Egen stor parkeringsplass | EL-bil vennlig  

Adresse Svanholm seremonirom: Brøsetvegen 145 G - 7069 Trondheim