Sang og musikk

Sang og musikk er viktige elementer i en gravferd, og er en måte å gjøre seremonien personlig på. Man kan velge musikkinnslag som den døde var spesielt glad i, eller som de pårørende forbinder med personen som er gått bort. Mulighetene er mange.

I seremonier i regi av Den norske kirke er det bestemt at man skal ha enten tre eller fire fellessanger (salmer). Antallet varierer i forhold til om det er en jordbegravelse eller bisettelse, og i hvilken kirke seremonien skal være. I tillegg til fellessangene kan man velge ett til tre soloinnslag, enten sang eller instrumental.

I en livssynsåpen seremoni velger familien musikkinnslag fritt, og om det skal være fellessanger eller bare soloinnslag.

Uansett seremoniform er byrået selvfølgelig behjelpelig med å booke solister og musikere av høy kvalitet basert på de ønskene du som kunde har. 

Her kan du finne forslag til salmer, sanger og musikk til seremonien.