Seremonier

Gravferdsseremonien er viktig for at de etterlatte kan få ta et siste farvel. Ritualene endrer seg og i dag finnes det flere typer seremoni: kristen seremoni, livssynsåpen seremoni, humanistisk seremoni og religiøs seremoni.

Kirkelig seremoni

En gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke følger en bestemt liturgi, med faste innslag. Noen av elementene kan skreddersys til avdøde, som minnetale over avdødes liv, salmevalg og eventuelt andre musikkinnslag, mens andre har mindre grad av valgmuligheter.

Seremonien ledes av en prest, men dersom familien ønsker det, kan andre også bidra, for eksempel med å holde minnetalen.

 

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Seremonien er i utgangspunktet religionsnøytral, men det er også mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Minnetale, musikk, diktlesning og blomsterhilsner er vanlige innslag i en livssynsåpen seremoni.

Heder hjelper med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Dette kan være en av våre egne utdannede gravferdstalere, en ekstern person eller et familiemedlem/venn av familien.

Andre tros- og livssyn

Dersom avdøde var medlem i et trossamfunn, føles det ofte riktig å arrangere seremonien i deres regi. Mange tros- og livssynssamfunn har egne rammer for gjennomføringen av seremonien, men gjennom dialog er det likevel mulig å gjøre mange personlige tilpasninger.

Heder-byråene tilrettelegger gravferder innenfor alle tros- og livssynssamfunn.