Gå til hovedinnhold Gå til footer

Kremasjon – hva er forskjellen på begravelse og bisettelse?

Forskjellen på begravelse og bisettelse handler om hvordan seremonien avsluttes. En bisettelse betegner en gravferd der den døde kremeres. Kisten senkes ikke i jorden, men sendes til kremasjon. Videre samles asken i en urne som settes ned i en gravlund, eller spres på egnet lokasjon etter lokale regler.

Ved en begravelse, avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes ned i bakken.  Alle som deltar i seremonien følger med ut på gravplassen, og siste del av begravelsesseremonien foregår ute ved graven. Dette kaller vi jordbegravelse, eller bare begravelse.

Valget av henholdsvis begravelse eller kremasjon er i stor grad styrt av lokale tradisjoner. Begravelse har vært mest vanlig i bygder og mindre lokalsamfunn, kremasjon har stått sterkest i de store byene. Det er likevel en trend at andelen som velger kremasjon øker.

Hvordan foregår en bisettelse?

En bisettelse kan foregå i et kapell tilknyttet et krematorium. Da avsluttes seremonien mange steder med at kisten senkes ned. En bisettelse kan også foregå i en kirke eller et annet seremonilokale. Da avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til bilen, og transporteres videre til krematoriet. De etterlatte og hele gravfølget blir igjen ved seremonilokalet.

Hva er kremering?

Kremering, også kjent som kremasjon, innebærer at den avdødes kropp brennes til aske. Dette er en prosess som tar flere timer, og resultatet er kun de mineralrike restene som vanligvis samles i en urne. Urnen kan deretter enten settes ned i en grav, plasseres i et kolumbarium, eller asken kan spres på et betydningsfullt sted i henhold til den avdødes ønsker eller lokale regler.

Valget mellom begravelse og kremering er en personlig beslutning som ofte påvirkes av kulturelle, religiøse og personlige overbevisninger. Det er viktig å vurdere alle aspekter og alternativer for å hedre minnet om den avdøde på en måte som føles riktig for de etterlatte og respekterer den avdødes ønsker.