Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvordan skrive minneord?

Hvordan skrive minneord?

Hvilke minneord skal du skrive på Facebook eller i avisen? 

Kanskje har du en venn, kollega eller bekjent som er død, som du tenker at flere burde få vite om? Enten du vil publisere noe i sosiale medier eller i avisen er det lurt å tenke gjennom hvordan du kan oppsummere og videreformidle et helt liv på relativt kort plass. 

Minneord er en fin måte å formidle engasjementet og interessene til den avdøde på. Alle mennesker har en historie det er verdt å fortelle noe om. Enten det er på din egen Facebook-side, i bedriftens intranett eller et tidsskrift er målgruppen mennesker som ikke kjente avdøde. Slik skiller teksten seg fra en begravelsestale eller det du skriver til pårørende.

Men hvordan skriver man disse minneordene?

Hva er minneord?

Minneord er en offentlig tekst om en person som er død. Vanligvis bruker man ordet om tekster som står i en avis, men det kan også være i sosiale medier. Minneord kalles også ofte for nekrologer og blir vanligvis publisert relativt kort etter dødsfallet.

Minneordene inneholder alltid navnet til den som er død, og er oftest en liten biografi. Den kan også inneholde historier, dikt eller andre elementer.

Hva er forskjellen på minneord og en dødsannonse?

En dødsannonse er en offentlig annonsering av at en person er død, som bestilles av nærmeste pårørende.

Vi i begravelsesbyrået er behjelpelige med å utforme dødsannonsen. Dødsannonsen inneholder navn, fødsels- og dødsdato, pårørendes navn og informasjon om begravelsen. Man kan også velge å ta med dikt eller andre tekster. Dødsannonser publiseres i avisen og på minnesiden.  

Minneord er gjerne skrevet av andre enn nærmeste pårørende. Det koster ikke penger å publisere disse i avisen, slik det gjør for dødsannonser, men avisens redaksjon velger hvilke minneord de ønsker å publisere.

Å VELGE DE RIKTIGE ORDENE: ­– Å skrive kan være viktig i sorgarbeidet.

Hvorfor vil man skrive noen minneord?

Å skrive minneord er en fin måte å hedre den avdøde på. De fleste pårørende blir glade når noen forteller offentlig om den de var glad i. minneord bidrar til at personen, dens virke og dødsfallet blir kjent for flere. Dette kan være særlig aktuelt for å løfte frem en persons arbeidsliv, engasjement og interesser. Gjennom dette kan minneordene bidra til å fortelle en historie som er større enn det enkelte livet.

I tillegg kan det å skrive være viktig i sorgarbeidet. Når man velger ut de riktige historiene og ordene, tenker man også gjennom minnene man har. Vi ser at mange liker å snakke om den som er død, og reflektere over betydningen av det menneskets liv.  Å fortelle om den som er død, er en måte å la ettermælet leve videre. 

Noen skrivetips for minneord

  • Unngå floskler og store ord.
  • Fortell gjerne noe som gir liv til historien, og ikke bare glansbilde.
  • Unngå adjektiv og fortell heller historier.
  • Velg ut noen anekdoter, heller enn oppramsinger
  • Fokuser på den avdøde og hva denne interesserte seg for. minneord er ikke stedet for å snakke mye om seg selv.
  • Tenk at dette skal leses av mange som ikke kjente avdøde. Unngå interne referanser.
  • Sjekk med pårørende hvis du er usikker på om hva du kan skrive om privatliv, sykdom og dødsårsak.
  • Hvis du skal sende det til avisen, forhold deg til grenser for tekstlengde.

I Håvamål, en samling av oldnordiske visdomsord, står det:

Fe dør,
frender dør,
en sjøl dør på samme vis;
men ordets glans
skal aldri dø
i ærefullt ettermæle.