Gå til hovedinnhold Gå til footer

Valg av seremonitype

Filled Snowdrops 4910253 960 720
Hvem bestemmer valg av type seremoni?
Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken
type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn.
Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv.

Religiøs seremoni ved begravelse
En seremoni i regi av et trossamfunn. De fleste religiøse seremonier i Norge er i regi av Den norske kirke. Det forrettes en fast liturgi av kirkens prest og har et tydelig kristent innhold med fokus på de etterlatte.

Humanistisk seremoni ved begravelse
En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund.

Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.


Livssynsåpen seremoni ved begravelse
En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Vi er behjelpelige med gravferdstaler som kan bistå gjennomføringen.

 Annen seremoni eller ingen seremoni
Vi kan også bistå gjennomføring av andre typer seremonier.

I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn og livssyn.

Vi planlegger og gjennomfører i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn.

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni. For å få mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.