Gå til hovedinnhold Gå til footer

Sandbakk Begravelsehjelp

- med omtanke for mennesker i sorg

Trenger du noen å snakke med?

Det kan være utfordrende å være i en sorgprosess. I en støttesamtale kan den sørgende få hjelp til å sortere tanker og følelser, noe som kan bidra til å bearbeide sorgen.

Ved å bli møtt med forståelse, gjerne av noen utenfor den nærmeste familie, kan det bli lettere å sette ord på vanskelige følelser som savn, smerte, sinne o.l. Den sørgende kan også føle seg mindre alene ved å snakke med noen. Det kan oppleves som en form for egenomsorg å be om, og motta, støtte i en krevende livssituasjon. Å dele med noen hvordan en har det, kan bidra til at sorgen etter hvert avtar.

Du kan få hjelp med følelsesmessige reaksjoner som kan oppstå når du opplever sorg og tap, noen vanlige sorgreaksjoner kan være:

 • tristhet
 • savn / lengsel
 • irritasjon / sinne
 • sjokk / fornektelse
 • frykt for å være alene
 • lettelse / likegyldighet
 • psykisk / fysisk smerte
 • søvnforstyrrelser / tretthet
 • selvbebreidelse / skyldfølelse
 • sårbarhet / engstelse / angst
 • konsentrasjons- / hukommelsesproblemer
 • utfordringer med motivasjon i hverdagen

Sorg og sorgprosesser

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av noen som stod en nær og sorgprosesser kan være like forskjellig som vi mennesker er. Sorg kan oppleves ulikt i forhold til både intensitet og varighet, og vil også endre seg over tid. Selv innenfor samme familie, kan det være ulike opplevelser i forhold til hvordan den enkelte opplever sorgen og ønsker å bearbeide den. Noen går raskt inn i en sorgprosess, andre holder sorgen på avstand og tar den inn på et senere tidspunkt. Noen går mer inn og ut av den. Barn kan ofte lettere enn voksne skru av følelsene sine, for at det ikke skal bli for vondt.

Noen ønsker å snakke om sorgen. Andre løper seg en tur, jobber mye, eller trekker seg bort fra omgivelsene. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke finnes en riktig eller feil måte å sørge på. Den enkelte kjenner best sine egne behov i forhold til både hvordan de kan være i sorgen, og hvordan de kan ta del i livet videre.

Ulike stadier av sorg

Det er noen hovedstadier av sorg, som mange sørgende i større eller mindre grad kan kjenne seg igjen i:

 • Fornektelse, en første reaksjon på sorg kan for noen være å benekte en persons død.
 • Sinne, etter å ha innsett at en person er død, kan noen gjennomgå et stadium av sinne som kan uttrykkes på forskjellig måte avhengig av personlighet.
 • Forhandling, noen kan henge igjen i fortiden, og prøve å forhandle seg en vei ut av det vonde, «hvis bare../ hva hvis…».
 • Depresjon, noen kan bli deprimerte, noe som kan variere i grad og lengde fra person til person.
 • Aksept, ved gradvis å akseptere at en som står en nær har gått bort, kan en ofte bli mer klar til å gå videre i livet. Kanskje med følelsen av å være forandret, men fortsatt i stand til å gå videre. Sorgen kan ta mindre plass, når vi klarer å akseptere den.

Veien videre

Det er naturlig å være i fortvilelse når vi har opplevd tap og sorg, samtidig som vi tar med oss de gode minnene og forbereder oss på at livet går videre. I hverdagene som kommer er det viktig å fortsette å glede seg over fine opplevelser, og være takknemlig for alt som er bra. Samtidig som vi også tar med oss de regnværsdagene som kan komme.

Livet er her og nå, og vi vet ingenting om morgendagen. Vårt eget bidrag vil i stor grad være med å påvirke hvordan fortsettelsen blir. 

Ta kontakt med prestekontor eller prester i den aktuelle kommunen for veiledning, spørsmål eller påmelding til en sorggruppe.

Senja Kirkelige Fellesråd:

tlf. 778 50200

www.senja.kirken.no

post@senja.kirken.no

Dyrøy Sokn:

tlf. 771 88328

sekretaer@dyroymenighet.no

www.dyroykirken.net/

Målselv Sokn:

tlf. 778 30890

kfellesr@online.no

www.malselv.kirken.no/

Bardu Sokn:

tlf. 771 85260

post.bardu@kirken.no

www.bardumenighet.no

Balsfjord og Malangen Sokn:

tlf. 777 28720

kirkevergen@balsfjord.kirken.no

kontorfullmektig@balsfjord.kirken.no

www.kirken.no/balsfjordogmalangen

Sørreisa Sokn:

tlf. 778 75290

menighet@sorreisa.kirken.no

www.sorreisa.kirken.no

 

Senja Prosti, Tranøy

Sorg er en allmennmenneskelig erfaring som for mange av oss blir en uovervinnelig fiende som gir redusert livskvalitet. Tranøy menighet åpner derfor en ny sorggruppe der vi kan komme sammen i fellesskap og hjelpe hverandre til å gjøre sorgen mer håndterlig.

Sorg er en allmennmenneskelig erfaring som for mange av oss blir en uovervinnelig fiende som gir redusert livskvalitet. Tranøy menighet åpner derfor en ny sorggruppe der vi kan komme sammen i fellesskap og hjelpe hverandre til å gjøre sorgen mer håndterlig. Gruppen vil ledes av Sogneprest Morten Fredrik Hagen og Mona Lovise Kvalsvik Jakobsen som har master i psykologi og utdanning i sorggruppeledelse fra Viken Senter.

Livsynsåpent og gratis tilbud til alle som føler de kan få utbytte av det.

Ta kontakt med Morten på 94480948, eller Mona på 91790679 for påmelding.

Sørreisa menighet

Sorggruppen startes opp hvert halvår i nov./des. og i mai/juni - så sant nok deltakere melder seg. Ledes av sognepresten og 4-6 deltakere, møtes hver 14. dag 6-10 ganger. Selvhjelpsgruppe hvor man møter andre i samme situasjon. Åpent for alle uansett livssyn. Gratis.

Sted: Straumen kapell

Telefon: 911 94771