Priser

Hva en begravelse totalt koster er et resultat av mange valg, mange store og små detaljer som får betydning for totalsummen. 

 

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.