Urnenedsettelse. Det siste farvel

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Kontakte gravlunds kontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt for urnenedsettelse. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.