Gå til hovedinnhold Gå til footer

Urnenedsettelsen. Det siste farvel.

Urnen kan settes ned etter at kremasjonen er fullført og skal være i jorden før 6 måneder har gått. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra kommunen eller gravlundsetaten som bistår nedsettelsen. Ønsker pårørende medvirkning av prest, taler eller en representant fra begravelsesbyrået må dette avtales i forkant.

Kontakte gravlunds kontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt for urnenedsettelse. Ved enkelte gravlunder vil det kunne gis muligheter for å velge plassering av graven.

Sandbakk Begravelsehjelp