Gå til hovedinnhold Gå til footer

Dødsannosner

En dødsannonse er en kunngjøring og bekreftelse fra de etterlatte om at dødsfallet har funnet sted. Det er også en informasjonskanal for venner, naboer, arbeidskollegaer, skolevenner m.fl om at dødsfallet har hendt og når det skal være seremoni.

 

I en dødsannonse kan valg av tekst og symbol gi ganske mye informasjon om avdøde og om hva som har skjedd. Dødsannonsen kan også hjelpe de etterlatte med å sette ord på sine følelser. 

Symbol: Øverst i annonsen er det vanlig med et symbol. I generasjoner er det korset som er mest vanlig. De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med andre symboler (feks. hjerte, tro/håp/kjærlighet, motorsykkel) som et symbol som gjenspeiler den som er gått bort. Noen aviser har åpnet opp for forskjellige, mens andre har sine faste symboler å velge mellom. 

Generell informasjon: En dødsannonse inneholder navn, eventuelt fødenavn, fødselsdato, dødssted/dødsdato og en kort setning om dødsfallet (døde fredfullt, døde brått og uventa, døde fra oss, er formuleringer som er mye brukt ut i fra hvilke omstendigheter en har).

Vers: Annonsen kan også inneholde noen poetiske linjer (minnevers),  et sang-/salmevers eller egne ord. 

Annen informasjon: Noen ønsker heller å gi gave til en organisasjon, sykehjemmet som avdøde bodde på enn at det skal sendes blomster til seremonien. Da står dette i annonsen. en kan også bruke annonsen til å invitere til minnesamvær etter seremonien.

Å ikke annonsere dødsfallet: I noen tilfeller ønsker ikke pårørende å annonsere dødsfallet. Noe som naturligvis må respekteres. Det er ingen plikt i å annonsere et dødsfall. Noen velger også å ha annonse i avisen etter at seremonien har vært. Da er seremonien for inviterte.

Når det står sted og tid i annonsen er dette som en invitasjon og seremonien er åpen for alle.

Forslag til bruk av symboler i dødsannonser: 

En kan velge et symbol som har en sammenheng med avdøde sitt liv. Per i dag er kors mest brukt. 

 

 

Det er viktig å undersøke hvilke symbol det er mulig å bruke i avisen. Dette hjelper vi deg med!