Gå til hovedinnhold Gå til footer

Prisinformasjon

En minnerik og vakker seremoni kan en få i alle prisklasser. Det er de små tingene, et bilde ved inngangen, noe som gjenspeiler avdøde eller riktig valg av sang og musikk som skaper den rette seremonien. Tenk gjerne gjennom hva som vil væra unikt og personlig for den seremonien handler om.

Pris på begravelse eller bisettelse vil variere med valg av produkter og tjenester. Vårt ønsker er at avskjeden med deres kjære blir slik som dere ønsker. Vi vil at du skal ha full kontroll over kostnader, og at en ungår overraskelser i etterkant. Kort tid etter samtalen vil du få tilsendt et prisoverslag. Den inneholder oversikt over de valg som er tatt og kan endres. 

Vi orienterer nærmere om transportrefusjon og behovsprøvd gravferdsstøtte og kan hjelpe med søknad til NAV (Nav.no). På nav.no finner en søknadsskjema (Inntil kr. 28 677,-). Eigenandel kr. 2 686,- (2024).


Vanlig standard begravelse/bisettelse

 


Begravelse/bisettelse uten seremoni

Denne seremonien følger kirkens liturgi/ eller annet livssynssamfunns tradisjoner.

Kisten blir transportert direkte til grav eller kremasjon.

 

Fra 40 218,-

 

 

Fra 14 118,-

 

 

Dette er ofte hva en begravelse begynner på.

Valg en gjør spiller inn på totalsummen.

Dette er valg som blomster, musikk/solist, minnesamvær, kiste/urne, syning, tjenester utenom vår kontortid, leie av andre lokaler m.m.

 

Dette er minstesum for en begravelse/bisettelse uten seremoni. Men en kan gjøre tilvalg for tjenester en ønsker som ikke er med i denne summen. Dette er annonse, syning, annen kiste/ urne. Dette vil vi sammen finne ut av i en samtale.

Gjør oppmerksom på at offentlige avgifter (for eksempel. kremasjonsavgift) kan komme i tillegg.

Alle seremonier er en unik avskjed dere har med deres kjære. Sammen finner vi ut hvordan dere ønsker å ta farvel. 

 

Er det noe en lurer på, så må en bare ta kontakt på vår vakttelefon - 56 37 14 10