Gå til hovedinnhold Gå til footer

Ved dødsfall

Når en av våre nærmeste dør dukker det opp mange spørsmål. Vi er her for å veilede på en oversiktlig og ryddig måte, slik at dere får den hjelpen dere trenger. 

 

Her finner du kanskje svar på mange spørsmål en måtte ha. Er det noe annet du lurer på, ring oss gjerne! 

Dødsfall på en institusjon

Institusjonen (sykehjem/sykehus) vil organisere med en lege som skriver en dødsattest. Denne blir sendt digitalt til folkeregisteret. 

Vi avtaler med institusjonen når vi henter avdøde for å legge i kiste. 

Dødsfall i hjemmet

En lege (fastlege eller lege fra legevakt) må komme for å syne den avdøde og skrive en dødsmelding. Er dødsfallet uventet eller avdøde dør alene, er lege ansvarlig for å kontakte politi som vurderer videre. 

Vi som begravelsesbyrå har ikke lov å hente den avdøde før en lege har synt avdøde. Og eventuelt politi er ferdig. 

Ring oss gjerne tidlig, så lager vi en avtale om når dere ønsker at vi skal komme for å hente avdøde. Noen vil at vi skal komme med en gang etter legen har vært der, noen vil ha litt tid før vi kommer. Det er ingen fasitsvar på hva som er riktig. Det er hva dere ønsker som er viktig og vi tilrettelegger for. 

Dødsfall i utlandet

Når dødsfall har skjedd i utlandet må pårørende ta kontakt med begravelsesbyrå og avdødes forsikringsselskap. Til forsikringsselskapet må en oppgi navn på begravelsesbyrået som en har valgt, samt telefon og e-post adresse til byrået.

Kostnader ved hjemstransport blir dekket av avdødes reiseforsikring. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring må pårørende ta kostnaden selv.

Ta kontakt for mer informasjon.

 • 1 - Kontakt oss

  Når noen av dine kjære dør kan det være første gang du er i kontakt med et begravelsesbyrå. Mange begir seg ut på en ukjent reise, med mange nye oppgaver å ta stilling til. Vi er tilgjengelig på telefon 24/7. Ta kontakt med oss, så avtaler vi sammen hva som skal skje videre. 

 • 2 - Planleggingssamtale

  Vi avtaler en tid hvor vi sammen går igjennom planleggingen av begravelsen. Vi ønsker at deres avskjed med deres pårørende skal bli en verdig opplevelse og i den avdøde sin ånd. Deres og den avdøde sine ønsker er det sentrale og vi gjør det vi kan for å imøtekomme dette. 

  Før samtalen kan det være lurt å ta en titt på siden vår "forberedelse til samtale". Der får dere noen pekepinner på hva dere må ta stilling til under planleggingssamtalen. 

  Alle våre gravferdskonsulenter er lokale og har derfor kunnskap om lokale tradisjoner.

 • 3 - Minnestund/ Syning

  Når noen av våre nære dør kan det for mange være vanskelig å forstå. En minnestund kan for mange hjelpe på sorgprosessen. Noen trenger å se den avdøde, for noen blir dette ikke riktig. Vi tilrettelegger slik at dere får den avskjeden dere ønsker. 

 • 4 - Ansvarlig for gravferden


  Det må velges en person av de pårørende som er ansvarlig for begravelsen. Dette er den personen som er familien kontaktperson med oss og det offentlige, og den personen som skriver under papirene. Dette er i de fleste tilfeller familie, ektefelle eller barn. Dersom en ikke klarer å bestemmer hvem som skal være denne kontaktpersonen, vil en representant fra avdøde sin bostedskommune bestemme dette. 

 • 5 - Offentliggjøring av dødsfallet

  En kunngjøring gjøres for at andre skal få informasjon om dødsfallet. Mange velger å annonsere med en dødsannonse i avisen. De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å informere på nett. Dødsannonsen blir da tilgjengelig gjennom byråets hjemmeside. 

  Det kan også opprettes en minneside for den avdøde. Her kan en tenne lys eller skrive en hilsen. 

 • 6 - Gravstein - Minnemerke

  Gravstein står i generasjoner og er et minnesmerke på være kjære. Derfor er det viktig at gravstein blir slik som dere pårørende ønsker. En gravstein kan settes opp etter 6-8 måneder. Den kan ikke settes opp når det er tele i bakken. Vi har gravsteiner utstilt i våre lokaler, ta kontakt så hjelper vi med vår kunnskap og erfaring. 

 • 7 - Offentlige papirer

  I planleggingssamtalen går vi igjennom alt av offentlige papirer som må fylles ut når noen dør. Vi hjelper også med å søke til NAV om gravferdsstøtte. 

 • 8 - NAV - stønader

  Hos NAV kan en søke om to ulike støtter, behovdprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 

  Behovsprøvd gravferdsstønad: Har ikke avdøde midler kan en søke om støtte. Forutsetning for å få denne stønaden er at avdøde (og eventuell ektefelle) må ha gravferdsstønaden eller mindre i formue. Da er det siste hele års ligningspapirer som gjelder. Vi kan hjelpe med å søke. 

   

  Transportrefusjon: Når det er mer en 20 km fra dødsstes til grav kan en søke om støtte til transport. En må betale NAV sin egenandel. Vi hjelper med søknaden.