Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hjelp ved dødsfall

Når en av våre nærmeste dør dukker det opp mange spørsmål. Vi er her for å veilede på en oversiktlig og ryddig måte, slik at dere får den hjelpen dere trenger. 

 

Her er litt informasjon om hva som skjer videre. Vi er alle ulike, og ønsker ulikt når våre kjære dør. Dette er en informasjon som prøver å omfatte alle, men for noen kan det være andre ting en trenger informasjon om. Da må dere gjerne ringe oss på 56 37 14 10. Der får dere ALLTID svar. 

 • 1 - Kontakt begravelsesbyrået

  Ring til begravelsesbyrået for å melde inn dødsfallet. Før vi kan hente avdøde, eller legge avdøde i kiste må en lege ha vært og synt den døde.

  Opplysninger vi trenger når dere ringer oss: 

  • Informasjon om den som er død: personnummer, dødsdato, hvor er den avdøde (i hjemmet, sykehjem, sykehus, annen plass).
  • Hvem er kontaktperson for oss om vi må ringe dere før vi møtes for en samtale. Navn, relasjon til avdøde, fødselsdato, adresse. Denne personen blir også kontakt når vi melder inn dødsfallet til kirken/ trossamfunn slik at vi får avklart når det kan være begravelse/bisettelse. 

  Andre ting vi også spør om, men som ikke trenger å være avklart når dere ringer oss: 

  • Valg av kiste
  • Skal det være begravelse/bisettelse
  • Lokale for seremoni/ingen seremoni
  • Ønsker dere en syning/ båreandakt
  • Annen viktig informasjon 
  • Vi avtaler tid for en samtale for å snakke om hva dere ønsker skal skje videre. 

  - 

 • 2 - Minnestund/ Syning

  Når noen av våre nære dør, kan det for mange være vanskelig å forstå. En minnestund kan for mange hjelpe i sorgprosessen. Noen trenger å se den avdøde, men for andre blir dette ikke riktig. Vi tilrettelegger slik at dere får den avskjeden dere ønsker. 

  Sykehjem er flinke til å legge til rette for at dere pårørende kan få se avdøde på rommet. Dette avtaler dere direkte med sykehjemmet. 

  Har en ikke mulighet for dette, eller ønsker en syning i tillegg, kan vi også ordne dette i et av områdets kapeller. Dette skjer da etter at vi har lagt avdøde i kisten. 

 • 3 - Planleggingssamtale

  Vi avtaler et tidspunkt, hvor vi sammen går igjennom planleggingen av begravelsen. Vi ønsker at deres avskjed med deres pårørende skal bli en verdig opplevelse, og i den avdøde sin ånd. Deres, og den avdøde sine ønsker, er det sentrale, og vi gjør det vi kan for å imøtekomme dette. 

  Før samtalen kan det være lurt å ta en titt på siden vår "forberedelse til samtale". Der får dere noen pekepinner på hva dere må ta stilling til under planleggingssamtalen. 

  Alle våre gravferdskonsulenter er lokale og har derfor kunnskap om lokale tradisjoner.

 • 4 - Offentlige papirer

  I planleggingssamtalen går vi igjennom alt av offentlige papirer som må fylles ut når noen dør. Vi hjelper også med søknad til NAV om gravferdsstøtte, når dette er aktuelt. 

 • 5 - Ansvarlig for gravferden


  Det må velges en person av de pårørende som er ansvarlig for begravelsen. Dette er den personen som er familiens kontaktperson overfor oss og det offentlige. Det er også denne personen som skriver under papirene. Dette er i de fleste tilfeller familie, ektefelle eller barn. Dersom en ikke klarer å bestemme hvem som skal være kontaktperson, vil en representant fra avdøde sin bostedskommune bestemme dette. 

 • 6 - Offentliggjøring av dødsfallet

  En kunngjøring gjøres for at andre skal få informasjon om dødsfallet. Mange velger å annonsere med en dødsannonse i avisen. De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å informere på nett. Dødsannonsen blir da tilgjengelig gjennom byråets hjemmeside. 

  Det kan også opprettes en minneside for den avdøde. Her kan en tenne lys eller skrive en hilsen. 

 • 7 - Gravstein - Minnemerke

  En gravstein står i generasjoner, og er et minnesmerke for våre kjære. Derfor er det viktig at gravsteinen blir slik som dere pårørende ønsker. En gravstein kan settes opp etter 4-8 måneder. Tiden er avhengig av hvilken kommune gravsteinen skal monteres i. Den kan ikke settes opp når det er tele i bakken. Vi har gravsteiner utstilt i våre lokaler. Ta gjerne kontakt, så hjelper vi med vår kunnskap og erfaring. 

 • 8 - NAV - stønader

  Hos NAV kan en søke om to ulike stønader, behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon. 

  Behovsprøvd gravferdsstønad: Har ikke avdøde midler kan en søke om støtte. Forutsetning for å få denne stønaden er at avdøde (og eventuell ektefelle) må ha gravferdsstønaden eller mindre i formue. Da er det siste hele års ligningspapirer som gjelder. Vi kan hjelpe med å søke. 

   

  Transportrefusjon: Når det er mer en 20 km fra dødssted til grav, kan en søke om støtte til transport. En må betale NAV sin egenandel. Vi hjelper med søknaden. 

Dødsfall på en institusjon

Institusjonen (sykehjem/sykehus) vil organisere med en lege som skriver en dødsattest. Denne blir sendt digitalt til folkeregisteret. 

Vi avtaler med institusjonen når vi henter avdøde for å legge i kiste. 

Dødsfall i hjemmet

En lege (fastlege eller lege fra legevakt) må komme for å syne den avdøde og skrive en dødsmelding. Er dødsfallet uventet eller avdøde dør alene, er lege ansvarlig for å kontakte politi som vurderer videre. 

Vi som begravelsesbyrå har ikke lov å hente den avdøde før en lege har synt avdøde. Og eventuelt politi er ferdig. 

Ring oss gjerne tidlig, så lager vi en avtale om når dere ønsker at vi skal komme for å hente avdøde. Noen vil at vi skal komme med en gang etter legen har vært der, noen vil ha litt tid før vi kommer. Det er ingen fasitsvar på hva som er riktig. Det er hva dere ønsker som er viktig og vi tilrettelegger for. 

Dødsfall i utlandet

Når dødsfall har skjedd i utlandet må pårørende ta kontakt med begravelsesbyrå og avdødes forsikringsselskap. Til forsikringsselskapet må en oppgi navn på begravelsesbyrået som en har valgt, samt telefon og e-post adresse til byrået.

Kostnader ved hjemstransport blir dekket av avdødes reiseforsikring. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring må pårørende ta kostnaden selv.

Når noen dør i utlandet kan det være en ganske lang og krevende venteprosess for å få sin kjære hjem. Mange kan nok opplever denne venteperioden som ganske vanskelig. 

Ta kontakt for mer informasjon.