Ved dødsfall

Når en av våre nærmeste dør dukker det opp mange spørsmål. Vi er her for å veilede på en oversiktlig og ryddig måte, slik at dere får den hjelpen dere trenger. 

Det må velges en person av de pårørende som er ansvarlig for begravelsen. Dette er den personen som er familien kontaktperson med oss og det offentlige, og den personen som skriver under papirene. Dette er i de fleste tilfeller familie, ektefelle eller barn. Dersom en ikke klarer å bestemmer hvem som skal være denne kontaktpersonen, vil en representant fra avdøde sin bostedskommune bestemme dette. 

 • Kontakt oss

  Når noen av dine kjære dør kan det være første gang du er i kontakt med et begravelsesbyrå. Mange begir seg ut på en ukjent reise, med mange nye oppgaver å ta stilling til. Vi er tilgjengelig på telefon 24/7. Ta kontakt med oss, så avtaler vi sammen hva som skal skje videre. 

 • Planleggingssamtale

  Vi avtaler en tid hvor vi sammen går igjennom planleggingen av begravelsen. Vi ønsker at deres avskjed med deres pårørende skal bli en verdig opplevelse og i den avdøde sin ånd. Deres og den avdøde sine ønsker er det sentrale og vi gjør det vi kan for å imøtekomme dette. 

  Før samtalen kan det være lurt å ta en titt på siden vår "forberedelse til samtale". Der får dere noen pekepinner på hva dere må ta stilling til under planleggingssamtalen. 

  Alle våre gravferdskonsulenter er lokale og har derfor kunnskap om lokale tradisjoner.

 • Minnestund/ Syning

  Når noen av våre nære dør kan det for mange være vanskelig å forstå. En minnestund kan for mange hjelpe på sorgprosessen. Noen trenger å se den avdøde, for noen blir dette ikke riktig. Vi tilrettelegger slik at dere får den avskjeden dere ønsker. 

 • Offentliggjøring av dødsfallet

  En kunngjøring gjøres for at andre skal få informasjon om dødsfallet. Mange velger å annonsere med en dødsannonse i avisen. De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å informere på nett. Dødsannonsen blir da tilgjengelig gjennom byråets hjemmeside. 

  Det kan også opprettes en minneside for den avdøde. Her kan en tenne lys eller skrive en hilsen. 

 • Gravstein - Minnemerke

  Gravstein står i generasjoner og er et minnesmerke på være kjære. Derfor er det viktig at gravstein blir slik som dere pårørende ønsker. En gravstein kan settes opp etter 6-8 måneder. Den kan ikke settes opp når det er tele i bakken. Vi har gravsteiner utstilt i våre lokaler, ta kontakt så hjelper vi med vår kunnskap og erfaring. 

 • Offentlige papirer

  I planleggingssamtalen går vi igjennom alt av offentlige papirer som må fylles ut når noen dør. Vi hjelper også med å søke til NAV om gravferdsstøtte. 

Pårørende kontakter lege. Legen skriver ut erklæring om dødsfall/ dødsattest. Om det er mistanke om unaturlig dødsfall, eller en dør uventa alene, har legen ansvar for å kontakte politi som vurderer situasjonen. Pårørende kontakter deretter begravelsesbyrå. Ved dødsfall hjemme henter vi vanligvis avdøde på en båre. Deretter transporterer avdøde til sjukehjem/hus der vedkommende blir stelt og lagt i kiste.
Når dødsfall har skjedd i utlandet må pårørende ta kontakt med begravelsesbyrå og avdødes forsikringsselskap. Til forsikringsselskapet må en oppgi navn på begravelsesbyrået som en har valgt, samt telefon og e-post adresse til byrået. Kostnader ved hjemstransport blir dekket av avdødes reiseforsikring. Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring må pårørende ta kostnaden selv. Ta kontakt for mer informasjon.
Personaler på institusjonen kontakter lege. Legen skriver ut dødsattest/ erklæring om dødsfall. Pårørende tar selv kontakt med begravelsesbyrå. Når dødsfall skjer på sykehjem/hus vil byrået legge avdøde i kiste, og sørge for eventuell transport til kjølerom.