Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvern

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Marita Haukeland er på vegne av Nordhordland begravelsesbyrå AS ansvarlig for firmaets behandling av personopplysninger. Personopplysningene vi mottar er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom begravelsesbyrå og kunde.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende opplysninger om våre kunder:

- navn

- adresse

- telefonnummer

- e-postadresse

-slektskapsforhold

På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstatus, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I tilfeller der vi skal søke til NAV om behovdprøvd gravferd lagrer vi også siste ligning til avdøde og eventuelt gjenlevende ektefelle. Personopplysninger av avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi lagrer våre opplysninger for å kunne gjøre de oppgaver som kunden bestiller.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger du har gitt til våre ansatte i forblindelse med ditt kjøp av våre tjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne utføre de avtaler vi gjør ved kunder utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndighetene, skifterett, vår oppdragshåndterer, NAV, steinleverandør, skatteetaten, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser. De har forpliktet seg å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.

Ut over dette vil vi ikke utlevere, selge eller overføre noen personopplysninger til noen, så sant vi ikke er rettslig forpliktet til dette.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi får ved et oppdrag lagres i våre systemer i 1,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.