Minimum og maksimumspris

Dette er eksempler på hva en begravelser kan koste. En bør være oppmerksom på at begge prisforslagene ikke inneholder alle punktene som er vanlig under en begravelse. Det er også mulig å gjennomføre gravferd uten seremoni. Kostnadene blir da ofte lavere enn eksemplene under. De aller fleste begravelser har en totalpris mellom minimum og maksimumspris. Avhengig av hva dere som pårørende velger. 

Tjenester Minimum Merknad Maksimum Merknad
Kiste, inkl. utstyr Kr. 5 550,- Umalt sponkiste Kr. 40 000,- Påkosta kistevalg i ulike prisklasser
Nedlegg i kiste Kr. 1 600,-   Kr. 2 400,- Vask, barbering, påkledning
Hygeneartikler Kr. 890,-   Kr. 890,-  
Utkjøyring av tom kiste Kr. 1 800,-   Kr. 1 800,-  
Transport frå dødstad til ventestad Kr. 0,-   Kr. 2 500,- Alt etter avstand og tidsbruk
Transport frå oppbevaringsstad til seremonistad Kr. 500,-   Kr. 2 000,-  
Transport frå seremonistad til grava Kr. 1 000,-   Kr. 2 500,- Varierande pris etter avstand
Assistanse ved seremoni Kr. 1 800,- Ein person Kr. 8 000,-  
Båreteppe Kr. 0,-   Kr. 700,-  
Pynteutstyr Kr. 0,-   Kr. 1 450,-  
Songhefte, 50 stk. Kr. 2 000,- InMemory Kr. 2 500,- Eget bilde/ InMemory
Kistedekorasjon Kr. 50,- En rose Kr. 6 000,- Ingen øvre grense
Minnebok Kr. 0,- En gratis Kr. 0,- En gratis
Digital annonse  Kr. 500,-     Kr 500,-  
Annonse Avis     Kr. 4 000,- Ulike priser i ulike aviser
Konferanse kr. 1 200,-   Kr. 1 200,-  
Byråets avgiftsfritt honorar Kr. 1 400,- Enkle oppdrag Kr. 2 800,- Vanlig gjennomføring av seremoni
Byråets avgiftspliktig honorar Kr. 1 900,- Enkle oppdrag Kr. 3 800,- Vanlig gjennomføring av seremoni
Sum Kr. 20 190,-   Kr. 81 840,-  

- Lokale og tradisjonsrike byråer -