Gå til hovedinnhold Gå til footer

Om oss i Heder - Svanholm & Vigdal Gravferd

Svanholm & Vigdal Gravferd har mer enn 100 år lang historie, som to separate begravelsesbyrå. I 2021 ble Vigdal Begravelsesbyrå og Svanholm Begravelsesbyrå ett. Årsaken til at vi – etter å ha virket side om side i mer enn ett århundre – valgte å slå oss sammen, er enkel: Sammen er vi enda bedre rustet for fremtiden.

løvetann i solnedgang

Bransjen vår er preget av tradisjoner, like fullt er det en bransje i stadig endring. Våre kunder forventer – og fortjener – at vi har rask responstid hele døgnet, 365 dager i året. Dessuten er det viktig at vi evner å utvikle oss i takt med tiden. Blant annet ser vi en økende etterspørsel etter ulike former for begravelser og bisettelser, noe som krever at vi til enhver tid har oppdatert kunnskap.  

Les mer om historien til Vigdal Begravelsesbyrå og Svanholm Begravelsesbyrå.  

Medlem i Heder  

Svanholm & Vigdal Gravferd er medlem i Heder, som er en gruppe av familieeide begravelsesbyråer lokalisert ulike steder i Norge. Gjennom Heder samordner vi utviklingsoppgavene, slik at vi enda bedre kan gi de etterlatte oppdaterte gravferdstjenester som minnesider og digitale visninger av gravferdsseremonier, og yte personlig service samtidig som vi ivaretar lokale tradisjoner.  

Vår samlede lokalkunnskap etter lang tids virke i Trondheim, på Melhus og Orkanger kombinert med vårt fokus på utvikling og personlig service gjør at Svanholm & Vigdal Gravferd er et trygt og naturlig valg. 

Ta kontakt med oss for bistand i forbindelse med dødsfall og gravferd.