Begravelser og bisettelser i Bergen

Grunnet ferieavvikling vil denne oversikten ikke bli oppdatert før i august. Oversikt over offentlig kjente seremonier i Bergen finner du her.

 

I Bergen kommune offentliggjøres alle bisettelser og begravelser i Bergen, med unntak av de seremoniene der familie eller avdøde selv ønsker at dette ikke skal skje.

Hos oss finner du en liste over alle offentlig kjente seremonier i Bergen kommune i dag og noen dager fremover.

Kilde for informasjon til listen er Gravplassmyndigheten i Bergen.