Gå til hovedinnhold Gå til footer

Personvern

Ansvarlig
Daglig leder Anita Undal er behandlingsansvarlig for Solstrands Begravelsesbyrå for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger om våre kunder (gravferdsansvarlig), arvinger og andre nære pårørende:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

Formål
Vi behandler opplysningene for å kunne hjelpe de pårørende med å gjennomføre en gravferd og melde dødsfall der pårørende ønsker vi skal melde dette. (Offentlige myndigheter)
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service vedr. gravferden, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle vår avtale med gravferdsansvarlig. Grunnlaget for denne er personvernforordningens artikkel 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a).
Du bestemmer selv om du ønsker å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp/gravferd.

Utlevering av opplysninger til andre leverandører
For å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor gravferdsansvarlig, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Dette kan være: Kirkevergens servicekontor, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær, leverandør av gravstøtter og andre relevante. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre.

Sletting av personopplysninger
Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Vår kontaktinfo på personopplysning er: anita@solstrands.no