Skikk og bruk når du skal gå i begravelse

Hvem går man i begravelse til? Hvor skal jeg sitte? Hvilke klær bruker man i begravelse? Hvem går i minnesamvær? Skal jeg sende blomster? I så fall - hvilken blomst sender jeg - krans eller bårebukett?

Mange av oss går ikke så ofte i begravelse, og dermed er vi ukjente med hvordan vi skal oppføre oss og hva som er vanlig etikette. Her finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene i forbindelse med å delta i en begravelse eller bisettelse.

Lurer du fremdeles på noe vedrørende gravferd, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

 

Hva skal man ha på seg i begravelse?

Hvis man tilhører familien eller den nærmeste omgangskretsen til den som er død, er det vanlig å kle seg pent, i mørke, nøytrale farger.

Klær i begravelse

Hvor skal man sitte i begravelse?

Den nærmeste familien sitter lengst frem i seremonilokalet. Det varierer fra sted til sted om de sitter på høyre eller venstre side - spør gravferdskonsulenten om du er usikker. Ofte sitter familien på den side presten/seremonilederen står, og plassering av lesepulten kan indikere hvilken side dette er.

 

Når kommer man til begravelsen?

Det er fint for den nærmeste familien å ha litt tid alene i seremonilokalet før alle andre kommer. Dersom du ikke er blant de aller nærmeste, kan det passe å komme 5-20 minutter før seremonien starter.

Dersom det forventes svært mange deltakere, eller du skal levere en blomst til seremonien, kan det være lurt å komme litt tidligere.

Hvem går man i begravelse til?

De fleste etterlatte setter stor pris på at andre møter opp i seremonien og deltar ved avskjedsstunden.

I tillegg til familie og omgangskrets, er det vanlig å gå i begravelsen til fjernere relasjoner, som naboer og bekjente. Mange går også i begravelse dersom noen man kjenner godt har mistet en av sine, selv om man ikke nødvendigvis kjenner den som er død så godt. 

Hvem går man i minnesamvær til?

Minnesamværet kan være for de aller nærmeste, for spesielt inviterte eller for alle. Dersom man må ha fri fra jobb eller har begrenset med tid, er det naturlig å prioritere seremonien fremfor minnesamværet. Det er ikke vanlig å gå i minnesamværet, om man ikke deltok i seremonien.

Hva sier man til de etterlatte?

Omstendighetene rundt et dødsfall har mye å si for ordvalget. Ofte er det naturlig å uttrykke medfølelse, at man er trist for det som har skjedd og at man viser støtte til de som har mistet noen.

Hva sier man når noen er død?

Har jeg rett på fri til å gå i begravelse?

I mange tariffavtaler er det nedfelt rett til korte velferdspermisjoner, som kan gi rett på fri til å gå i begravelse. Fri til å gå i begravelse eller bisettelse er imidlertid ikke omtalt i arbeidsmiljøloven, og dermed ikke gjeldende for alle. I de fleste tilfeller vil det likevel ordne seg i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.