Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva er inkludert i prisen for gravferden?

En gravferd kommer i de fleste prisklasser. Ved å overlate mesteparten av planleggingen til oss, arrangerer vi en fin og verdig avskjed til kr 28.677, - inkludert alt du trenger. Det er også den samme summen som NAV vil dekke hvis avdøde har krav på full gravferdsstønad. Vi hjelper dere med å søke hvis det er grunnlag for det.

Dette inkluderer:

Byråets honorarer for planlegging og administrativt arbeid
Kiste Hvit kiste
All nødvendig transport av avdøde Våre gravferdsbiler kan benyttes til alle religiøse og livssynsnøytale begravelser og bisettelser
Blomst på kisten  
25 programhefter Gjerne med eget bilde
Dødsannonse i avis og på nett Begrenset størrelse på annonsen
Døgnvakt Du kan ringe våre kompetente gravferdskonsulenter på vår vakttelefon hele døgnet.
Planlegging av gravferden Vi har planlagt det meste for deg, så du trenger ikke komme til vårt kontor. 
Meldinger til det offentlige Vi ordner det praktiske for å registrere dødsfallet
Minneside Våre minnesider ligger gratis på våre nettsider og på vg.no
Stell av avdøde og ilegg i kiste  
Assistanse på dagen for begravelsen eller bisettelsen  
Pynting av seremonirommet  
Organist Gjelder ikke private seremonirom eller sykehjemskapell
Veiledning for valg av gravsted og gravstein  
Søknad til NAV  Behovsprøvd støtte fra NAV inntil kr 28.677.- og stønad til nødvendig transport utover 20 kilometer.