Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vi har blitt et Heder-byrå

Vi blir en del av felleskapet BYRÅGRUPPEN HEDER AS. Gjennom Heder samarbeider vi med andre lokaleide og lokaldrevne begravelsesbyråer om utviklingsoppgaver, markedsføring, innkjøp og annet hensiktsmessig samarbeid.

Ny Logo Heder (1)

Tidene endres, det gir nye muligheter og nye utfordringer. Vi har i snart 60 år fått lov til å være med å gi pårørende og etterlatte en verdig avskjed for sin kjære. For å kunne tilby pårørende best mulig hjelp i et familieeid og lokalt drevet begravelsesbyrå, tror vi samarbeid er helt nødvendig.

Solstrands Begravelsesbyrå kommer fremdeles til å være lokalt eid av Solstrand-familien og markedsføres under samme byrånavn, med «Heder» som et tillegg. Vi får ny grafisk profil, ny logo, nye skilt og ny hjemmeside, men menneskene er fremdeles de samme!

Hovedtanken bak tilknytningen til Heder er at vi har stor tro på det lokale begravelsesbyrået og de lokale gravferdstradisjonene i Bergen, Øygarden og områdene rundt.
Ved å samarbeide om tjenesteutvikling, innkjøp, markedsføring og kompetanseutvikling tror vi medlemsbyråene i Heder skal være rustet for å kunne gi best mulig hjelp til de pårørende. Ved å gå sammen i Heder er vi trygge på at vi fortsatt kan levere aktuelle og oppdaterte tjenester i et marked i endring.

Heder utgjør i dag over 20 byråer med mer enn 40 avdelinger i hele Norge. Vi tror Byrågruppen Heder AS sikrer det lokale eierskapet, arbeidsplassene og ivaretagelse av den lokale gravferdstradisjonen.