Korona og deltakelse i begravelse eller bisettelse

Reglene rundt offentlige arrangementer, minnesamvær og gravferder endres på kort varsel. Vi gir deg en oversikt over dagens regelverk og hvilke tiltak som gjelder for å begrense spredning av korona i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Oppdatert 2. juni 2021

For å unngå raskere spredning av pandemien som har rammet hele verden, påvirkes også deltakelse i begravelser og bisettelser. Det er satt begrensinger for hvor mange som kan delta, og hvem som kan delta.

Disse retningslinjene gjelder for Bergen kommune fra 27. mai 2021

  • Maks 200 deltakere, hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser, og så sant lokalet er stort nok
  • Husk at folk fra samme husstand kan sitte sammen, derfor er tallene nedenfor et omtrentlig tall
  • 1-metersregelen gjelder som hovedregel for avstand mellom hver husstand/kohort. 
  • Det anbefales bruk av munnbind hvis 1 meter ikke er mulig. Det kan gjelde når kisten bæres ut og ved inn- og utgang

Listen oppdateres fortløpende

Arna: 60 
Birkeland: 
90 
Biskopshavn:
64 
Bønes: 60 
Domkirken: 162 
Eidsvåg:
150 
Fana: 120 
Fridalen:
100 
Fyllingsdalen kirke: Stengt pga. oppussing. Metodistkirken vil benyttes, med kapasitet på 130 deltakere.
Johanneskirken:
154 
Laksevåg: 
100 
Landås: 150 
Loddefjord: 50 
Mariakirken: 
60 med 1 meter avstand - NB - ingen gravferder i Mariakirken, tallene gjelder for gudstjenester, dåp og vigsel.
Nygård: 
200 
Nykirken: 
91 + 16 på galleriet
Olsvik: 100 
Salhus: 61 
Sandvikskirken: 
80-90 
Skjold: 
101/ 141 inkludert menighetssalen 
Slettebakken: 
170 
Solheim: 
90 
St. Jakob: 
45 + 23 på galleriet (+ 34 i kafeen)
St. Markus: 
200
Storetveit: 150
Sælen: 
75 
Søreide:
90 
Ytre Arna:
60 
Ytrebygda: 50 
Årstad: 
100 
Åsane gamle:
78 
Åsane kirke: 182

Møllendal store kapell: ca 66 personer 
Møllendal lille kapell: ca 18 personer 
Solheim kapell: ca 40 personer 
Øvsttun kapell: ca 40 personer 

For kirkene i Øygarden kommune er det satt følgende veiledende grenser:

Kausland: 80

Sund: 110

Hjelme: 100

Blomvåg: 80

Landro: 100

Fjell: 160 (inkl. galleriet)

Foldnes: 160 (120 i kyrkjerommet, 40 kyrkjelydssal)

Det må føres navnelister for alle som er til stede i seremonien, slik at det kan gjennomføres smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Alle må derfor registrere seg, senest ved ankomst til seremonilokalet. Vi oppfordrer til å registrere seg i forkant der det er mulig, det vil være mulighet for dette på avdødes minneside.

Du kan ikke delta i seremonien hvis:

  • Du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene.
  • Du er i karantene.
  • Du har vært i nærkontakt med en som med en viss sannsynlighet er smittet.

Du bør ikke delta i seremonien hvis:

  • Du har nedsatt helse.
  • Du har en jobb som er samfunnskritisk.

Det kan være vanskelig for etterlatte å avvise en person som ønsker å vise omsorg. Vi ønsker derfor å fremheve at du, i denne situasjonen, ikke bør oppsøke andre for å gi en velmenende klem.

Folkehelseinstituttet oppdaterer sine råd hyppig, og du finner dem her.