Korona og deltakelse i begravelse eller bisettelse

Reglene rundt offentlige arrangementer, minnesamvær og gravferder endres på kort varsel. Vi gir deg en oversikt over dagens regelverk og hvilke tiltak som gjelder for å begrense spredning av korona i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Oppdatert 15. april 2021.

For å unngå raskere spredning av pandemien som har rammet hele verden, påvirkes også deltakelse i begravelser og bisettelser. Det er satt begrensinger for hvor mange som kan delta, og hvem som kan delta.

Disse retningslinjene gjelder for Bergen kommune fra 16. april:

  • Maks 100 deltakere, hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser, og så sant lokalet er stort nok
  • Husk at folk fra samme hustand kan sitte sammen, derfor er tallene nedenfor et minimumstall
  • 1-metersregelen gjelder som hovedregel for avstand mellom hver husstand/kohort. Ved sang er det 2 meter som gjelder.
  • Det anbefales bruk av munnbind hvis 1 meter ikke er mulig. Det kan gjelde når kisten bæres ut og ved inn- og utgang

Listen oppdateres fortløpende

Arna: 38 deltakere med 2 meters avstand, 60 med 1 meter avstand
Birkeland: 
43 deltakere med 2 meters avstand, 80 med 1 meter avstand
Biskopshavn:
    64 med 1 meter avstand
Bønes: 26 deltakere i kirkerommet - 12 i kirkestuen, ved 2 meters avstand, 60 med 1 meter avstand
Domkirken:  100 med 1 meter avstand
Eidsvåg:
 85 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Fana: 41 deltakere med 2 meters avstand,100 med 1 meter avstand
Fridalen:
 50 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Fyllingsdalen kirke: For tiden brukes Sælen kirke, med plass til 60/75 deltakere.
Johanneskirken:
 70 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Laksevåg: 
24 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Landås: 70 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Loddefjord: 20 personer med 2 meters avstand. Maxantall er 36 personer dersom det er flere i samme kohort. 50 med 1 meter avstand.
Mariakirken: 
19 personer med 2 meters avstand (15 i kirkerommet og 4 i koret), 60 med 1 meter avstand
Nygård: 
100 deltakere med 2 meters avstand, 100 med 1 meter avstand
Nykirken: 
66 personer med 2 meters avstand (36 i kirkerommet og opptil 30 på galleriet), 100 med 1 meter avstand (inkludert 9 stk på galleriet)
Olsvik: 42 deltakere med 2 meters avstand, 80 med 1 meter avstand
Salhus: 31 deltakere med 2 meters avstand, 61 med 1 meter avstand
Sandvikskirken: 
50 deltakere med 2 meters avstand, 80-90 med 1 meter avstand
Skjold: 
36 i kirkerommet med 2 meter avstand, flere dersom man åpner opp til menighetssalen. 100 med 1 meter avstand.
Slettebakken: 
53 deltakere med 2 meters avstand,100 med 1 meter avstand
Solheim: 
36 deltakere med 2 meters avstand, 90 med 1 meter avstand
St. Jakob: 
46 deltakere med 2 meters avstand (22 i kirkerommet, 24 på galleriet) 68 med 1 meter avstand (+ 34 i kafeen)
St. Markus:             
100 med 1 meter avstand
Storetveit:              100 med 1 meter avstand
Sælen: 
60 deltakere med 2 meters avstand, 75 med 1 meter avstand
Søreide:
 30 deltakere med 2 meters avstand, 90 med 1 meter avstand
Ytre Arna:
 28 deltakere med 2 meters avstand, 60 med 1 meter avstand
Ytrebygda: 22 deltakere med 2 meters avstand, 65 med 1 meter avstand
Årstad: 
50 deltakere med 2 meters avstand,100 med 1 meter avstand
Åsane gamle:
 40 deltakere med 2 meters avstand, 78 med 1 meter avstand
Åsane kirke: 100 deltakere med 2 meters avstand,100 med 1 meter avstand 

Møllendal store kapell: 25 deltakere med 2 meters avstand, ca 66 personer med 1 meter avstand
Møllendal lille kapell: 12 deltakere med 2 meters avstand, ca 18 personer med 1 meter avstand
Solheim kapell: 20 deltakere med 2 meters avstand, ca 40 personer med 1 meter avstand
Øvsttun kapell: 20 deltakere med 2 meters avstand, ca 40 personer med 1 meter avstand

Takvam kapell: ca 9 personer med 2 meters avstand uavhengig av allsang.

For kirkene i Øygarden kommune er det satt følgende veiledende grenser:

Fjell kyrkje: 50

Foldnes kyrkje: 50

Landro kyrkje: 50

Hjelme kyrkje: 50

Sund kyrkje: 50 

Blomvåg kyrkje: 50

Kausland kyrkje: 50

Det må føres navnelister for alle som er til stede i seremonien, slik at det kan gjennomføres smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Alle må derfor registrere seg, senest ved ankomst til seremonilokalet. Vi oppfordrer til å registrere seg i forkant der det er mulig, det vil være mulighet for dette på avdødes minneside.

Du kan ikke delta i seremonien hvis:

  • Du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene.
  • Du er i karantene.
  • Du har vært i nærkontakt med en som med en viss sannsynlighet er smittet.

Du bør ikke delta i seremonien hvis:

  • Du har nedsatt helse.
  • Du har en jobb som er samfunnskritisk.

Det kan være vanskelig for etterlatte å avvise en person som ønsker å vise omsorg. Vi ønsker derfor å fremheve at du, i denne situasjonen, ikke bør oppsøke andre for å gi en velmenende klem.

Folkehelseinstituttet oppdaterer sine råd hyppig, og du finner dem her.