Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til en planleggingssamtale

Hensikten med en planleggingssamtale er å legge til rette for at gravferden blir slik dere ønsker. Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til, og dette kan for mange føles litt overveldende.

Det kan være fint å bruke tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes. På disse sidene har vi samlet en del informasjon som kan være nyttig ved forberedelsen til en planleggingssamtale.

Hvis du har spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Valg av seremoniform

En gravferd er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levd liv. De aller fleste har behov for en seremoni og for mange er den en viktig del av sorgprosessen.

Ritualene endrer seg og i dag finnes det flere typer seremoni: kirkelig seremoni, livssynsåpen seremoni, humanistisk seremoni og religiøs seremoni. For noen er gravferd uten seremoni eller en markering kun ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg

De ulike seremonitypene

Kunngjøring av dødsfallet

Tradisjonelt har dødsfall blitt kunngjort ved en dødsannonse i papiravisen. De fleste ønsker fortsatt en annonse i avisen. I tillegg blir annonsen publisert i den digitale utgaven av avisen og på vår hjemmeside. Det er også mulig å opprette en digital minneside med informasjon om seremonien, der familie og venner kan tenne lys og skrive en hilsen.

På minnesiden er det enkeltelt å bestille blomster til seremonien eller til familien, og man kan legge igjen en liten hilsen.

En minneside kan enkelt deles via e-post, Facebook eller i andre sosiale medier.

Innholdet i seremonien

Gjennom valg av musikk, blomster, utforming av programhefte med mer, kan det settes et personlig preg på seremonien. 

Valg av gravsted

KISTEGRAV. En kistegrav gir plass til én eller to kister. En ny kistegrav med plass til en kiste er regnet som en frigrav de første 25 årene, det vil si at det ikke skal betales festeavgift. 

Ved bruk av kistegrav kan det også festes en grav ved siden av for fremtidig bruk. I særlige tilfeller kan det etter søknad festes to graver. Det må betales avgift for festegraver fra festedato.

Når frigravsperioden er ute, kan graven festes for 5 nye år om gangen. Det må da betales festeavgift. Når det er gått 60 år etter siste gravferd, kan feste ikke fornyes uten særskilt søknad og godkjenning fra Gravplassmyndigheten i Bergen eller lokalt kirkelig fellesråd.

Hvis man ønsker å bruke en eksisterende grav enten det er frigrav eller festegrav, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra den som står som fester for den aktuelle graven. Ved gjenbruk må enten den forrige kisten være lagt i dobbel dybde, eller graven være så gammel at den ikke lenger er fredet. Når den forrige kisten er lagt i dobbel dybde, kan graven brukes igjen i fredningstiden. Foreløpig er det ikke mulig å gravlegge på dobbel dybde i Bergen, Øygarden eller de nærliggende kommunene. Dette kan endres raskt.

Det er mulig å gravlegge en urne i en kistegrav før fredningstiden er utgått, og det er plass til seks urner i en kistegrav.

URNEGRAV. Ved kremasjon kan man velge en urnegrav. Den gir plass til 4 urner og det skal ikke betales for den så lenge den er frigrav. Det er også mulig å sette ned urne i en kistegrav i frigravsperioden.

MINNELUND. Bergen og Øygarden kommune tilbyr navnede minnelunder for urner. Her har man ikke sitt eget gravsted med gravstein, men i en navnet minnelund kan et skilt med navn settes opp på et felles minnesmerke. 

ANONYM GRAV. En anonym grav er en grav som ikke har noen ansvarlig privatperson. Gravens plassering er kun kjent for gravlundsmyndighetene. Det er ikke tillatt å montere gravstein. En anonym grav kan ikke festes.

ASKESPREDNING. Noen ønsker ikke gravsted i det hele tatt, men vil heller ha en askespredning. For å kunne spre asken må det foreligge tillatelse fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Du kan lese mer om askespredning og fremgangsmåten ved statsforvalteren.no

Minnesamvær

Mange vil gjerne samles etter seremonien til et minnesamvær i en mer uformell atmosfære. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta ved at det inviteres i annonsen eller i selve seremonien. Det kan også være et lukket arrangement kun for de nærmeste.

Det finnes flere gode lokaler til minnesamvær og vi kan hjelpe til med å finne løsninger.

Bla i våre brosjyrer

I brosjyrene kan du finne forslag til tekster til annonser og eksempler på hvordan en dødsannonse kan se ut, forslag til salmer og musikk, ulike kister, urner og blomster til gravferden. Vi håper brosjyrene kan være til inspirasjon og bidra til å gjøre valgene noe enklere.

Hvis dere har egne bilder dere ønsker å bruke i sangheftet, er det fint så lenge oppløsningen på bildet er god nok. Snakk med oss, så ser vi på noen forslag og kommer fram til en løsning sammen.

Kister og urner

Forslag til salmer og musikk

Annonser og vers

Motiver til sanghefter

Informasjon ved gravferd

Å miste et barn

Blomster til gravferd