Gå til hovedinnhold Gå til footer

Forberedelse til en planleggingssamtale

For å tilrettelegge for den gravferden og begravelsen dere ønsker, er det noen ting dere kan tenke gjennom i forkant. Resten hjelper vi deg med.

En gravferd består av mange detaljer, det er mange valg som skal tas. Her presenterer vi noen av valgene det kan være greit å tenkt litt gjennom i forkant av samtalen. Dette er ikke noe man må gjøre, i samtalen går vi rolig gjennom alle valgene, steg for steg.
- Valg av seremonitype (kirkelig, borgerlig, livsynsåpen, annet trossamfunn)
- Begravelse eller kremasjon
- Tidspunkt for seremonien
- Ønsket kapell/kirke
- Blomster
- Musikk (salmer og solosanger)
- Syning (noen har behov for det, mange velger å ikke ha det...)

Valg av seremoni

En begravelse kan foregå i ulike former. Mest vanlig i våre områder er en kirkelig begravelse. Den følger faste rammer gjennom kirkens liturgi og innebærer bla. noen salmer og en preken fra presten. Andre religioner og livssyn har andre ritualer for begravelser og det tar vi hensyn til. 

Kunngjøring av dødsfallet

Kunngjøring av dødsfallet handler om informere om at vedkommende har gått bort, slik at venner og bekjente får beskjed. Dette skjer gjennom dødsannonse i avisen og på våre minnesider. 

Innholdet i begravelsesseremonien

Gjennom musikk, valg av blomster, utformingen av programheftet og valg av selve kisten settes det personlig preg på begravelsen, også for seremonier som følger en bestemt liturgi, for eksempel Den norske kirkes ordning.

Ved kirkelig begravelse velges tre eller fire salmer, og i tillegg kan det velges to soloinnslag. Vi har en oversikt over musikk som kan benyttes til begravelser