Akutt hjelp ved dødsfall - Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik, Skaun, Orkland og Midtre-Gauldal

Ring vår døgnåpne vakttelefon for akutt hjelp ved dødsfall

Ingen er forberedt på døden, og det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted. Kanskje er det spesielle omstendigheter. Vi kan gi råd og veiledning i den situasjonen du befinner deg i, og vi kan hjelpe deg hurtig.

Vær oppmerksom på at lege må tilkalles. Dødsattest må være utstedt av lege før vi kan hente.

For akutt hjelp ved dødsfall -  ring 73 89 11 40