Gå til hovedinnhold Gå til footer

Dødsannonser

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte at døden har funnet sted. Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for venner, naboer, arbeidskollegaer, skolevenner m.fl., og dette kan man enklest gjøre med en dødsannonse.

Valg av tekstformuleringer og symbol kan gi leseren et bilde av avdøde og hva som har skjedd. Utformingen av annonsen kan hjelpe de pårørende til å sette ord på sine følelser. 

På toppen av annonsen er det vanlig å ta inn et eller annet symbol. Oftest et kors, men i senere år er symboler uten religiøs tilknytting, f.eks. symboler som gjenspeiler den som har gått bort, blitt mer vanlig. Det finnes en rekke ulike symboler som man kan ha i annonsen. 

Dødsannonsen inneholder vanligvis fødselsdag/år eller evt. alder, dødsdato, de nærmeste pårørendes navn, stedsangivelse, samt tid og sted for seremonien. Slektskapsforholdet til familien tas ofte med innledningsvis – i rekkefølge etter «slektsstigen», men vanligvis begrenset til de nærmeste. I tillegg kan annonsen inneholde noen poetiske linjer (minnevers), et sang-/salmevers. I slutten av annonsen kan man gi uttrykk for pårørendes ønsker når det gjelder blomster – både blomster til hjemmet og til gravferdsseremonien. 

I annonsen kan man også fremføre ønske om gaver til et særskilt formål. Det er også mulig å benytte dødsannonsen til å invitere til minnesamvær på et nærmere angitt sted. 

Når det i dødsannonsen fremgår hvor og når gravferdsseremonien skal finne sted, er alle velkomne. En annonsert gravferdsseremoni i en kirke eller kapell er en offentlig handling, slik at det er åpent for alle som ønsker det til å delta. Er det ønskelig at gravferden kun skal skje i kretsen av de nærmeste, er det et alternativ å annonsere dødsfallet etter at gravferden har funnet sted. 

Enkelte ganger ønsker ikke familien å annonsere – noe som naturligvis må respekteres. Å annonsere et dødsfall er ingen plikt. 

Om du ikke vet hva som skal stå i dødsannonsen, kan du få hjelp av oss med utforming og innrykking av annonsen. Annonsekostnaden vil avhenge av annonsens størrelse og hvilken avis som annonsen blir rykket inn i. 

 

Symboler i dødsannonser 

 

Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel blomst eller fredsdue, eller symbolet til et livssyn eller organisasjon som avdøde hadde tilhørighet til. 

Det har også vært tatt i bruk andre, individuelle symboler enn de som er tatt inn ovenfor, for eksempel en båt, solnedgang, bamse eller lignende. Før man benytter et slikt symbol bør man sørge for å undersøke på forhånd hvilken holdning den aktuelle avisen har til å bruke slike symboler. Enkelte aviser er restriktive når det gjelder bruk av symboler utenom de som er vanligvis benyttet.