Gå til hovedinnhold Gå til footer

Syning

Når noen dør, er det ofte slik at pårørende ønsker å se den døde. Dette kalles syning, og betyr rett og slett å se den døde før bisettelse eller begravelse. Svanholm & Vigdal Gravferd tilrettelegger for syning for de etterlatte.  Vi kan gjennomføre syning på et av våre minnerom, eller på egnet sted tilknyttet kirken den avdøde skal begraves i. 

Slik foregår en syning 

En syning skjer mellom dødsfallet og selve seremonien, og oppleves for mange som en stor hjelp i sorgprosessen. Vi steller og legger avdøde i klærne personen skal begraves i før syningen.   

Vanligvis er det ikke noe program under en syning, og mange har en stille stund sammen. Vi tilrettelegger alltid syningen etter familiens ønsker – det er for eksempel mulig å spille musikk, be eller synge sammen. I tillegg kan noen holde en enkel andakt ved båren.   

Syningen avsluttes gjerne med at ansiktsduken legges på, og at familien i fellesskap legger lokket på kista.   

 

Hvorfor velge syning  

Når du mister noen som står deg nær, kan det være godt å stoppe opp litt. Det finnes ingen fasit på hvordan vi skal ta farvel, og ofte må du kjenne på hva som er riktig for deg selv.  

Syning kan for noen hjelpe i sorgprosessen, og kan oppleves som en siste respekt og farvel til en nær. Syning er også en mulighet for en personlig og intim avskjed, hvor mange opplever at de får litt ekstra tid med den som er død.    

 

Ta med barn på syning  

Mange lurer på om de kan, eller bør ta med barn på syning. Når et barn mister noen de har kjær, kan det å få være med i begravelsen og å få se den avdøde hjelpe dem å forstå litt mer av døden.  

Det er viktig at omsorgspersoner og voksne er sammen med barnet under syningen, og kan svare på spørsmål og veilede dem underveis.  

Under en syning ser det ofte ut som den avdøde sover, og da er det viktig å forklare barnet at den som er død ikke vil våkne igjen. Noen barn synes det er fint å kunne lage noe, som en tegning, til den avdøde og legge det oppi kista under syningen.  

 

Hva med de som ikke vil delta på syning? 

Vi i Svanholm & Vigdal Gravferd erfarer at det er viktig å involvere også de som ikke ønsker å se den avdøde. Selv om de ikke ønsker å se den døde, kan de få en stund sammen med kisten, da med lokket på. 

En avskjed kan være så mangt, og gjøres på forskjellige måter. Det er et vanskelig valg å ta – spesielt for barn og unge, hvorvidt man ønsker å se noen som sto oss så nær. Én måte å sørge for at det hele blir en opplevelse alle kan delta på, er ved å starte med en stund rundt kisten i fellesskap.  

Deretter går alle ut, lokket åpnes, og de som ønsker det kan gå inn igjen for å se.  

Det å vite at man deltok, selv om man ikke så den døde, er viktig i tiden etterpå. Dette gjelder i mange tilfeller voksne som barn.    

 

Har du spørsmål om syning? Vi veileder deg gjerne. Kontakt oss på telefon 73 89 11 40, på mail til post@svanholm-vigdal.no eller via kontaktskjema