Gå til hovedinnhold Gå til footer

Transport av døde

Vi i Svanholm & Vigdal Gravferd har lang erfaring med transport av døde, og har gode rutiner for å ivareta den avdødes verdighet under transport. Vi bistår med transport innad i Norge, henting på institusjoner, og transport til og fra andre land.   

Enten den avdøde gikk bort på sykehjem, i privat bolig, andre steder – eller i utlandet, tilbyr vi verdig transport og tar oss av den kompliserte juridiske jobben som følger med transport av døde.  Vi står også for transport til gravstedet.   

Transport av døde fra Norge til annet land  

Hadde den avdøde et annet opprinnelsesland enn Norge, og skal transporteres til hjemlandet for gravferd? Svanholm & Vigdal Gravferd ordner all nødvendig dokumentasjon og håndterer kontakten mot ambassader i destinasjonslandet. Vi har gode rutiner på å håndtere papirarbeidet som medfølger ved transport mellom landegrenser, og tar oss av hentingen på en verdig og god måte.   

Hjemtransportering av nordmenn som dør i utlandet 

Når nordmenn går bort i utlandet, ønsker mange pårørende bistand med transport hjem til Norge. Vi er behjelpelig med formalitetene rundt avdødes hjemreise til Norge, og kan håndtere kontakten med reiseforsikringsselskap, lokale begravelsesbyråer og andre enheter som må involveres.   

Merk at dersom den avdøde ikke har reiseforsikring, må pårørende selv dekke kostnadene i forbindelse med hjemtransporten. Ved ønske bistår vi med planlegging og det praktiske rundt dette.   

Vi starter med et møte med pårørende der vi går gjennom hele prosessen sammen. Kontakt oss på telefon 73 89 11 40, på mail til post@svanholm-vigdal.no eller via kontaktskjema for å avtale tidspunkt for planleggingsmøte.