Gå til hovedinnhold Gå til footer

Sanghefte til begravelse

Sanghefter – eller programhefter – er en sentral del av seremonien i begravelser og bisettelser. Sangheftet deles vanligvis ut til alle som deltar i seremonien, og inneholder programmet for seremonien, samt sangtekstene til salmer som skal synges i fellesskap.  

 

Maler på sanghefter  

Sanghefter er som regel på fire sider – en forside, to innsider og en bakside. Nedenfor kan du se våre mest valgte maler på sanghefter. Malene tilpasses med den avdødes navn, innhold i programmet og eventuelt minneord. 

 

Vi bistår deg med utforming av sangheftet, og kan gi råd om farger, bildebruk og hvilket innhold som egner seg i heftet. For eksempel er det vanlig å fylle sangheftet med sangtekstene til fellessanger.  

Vi hjelper deg gjerne med å velge ut salmer og andre passende musikkinnslag. Du kan også lese mer om valg av sanger til begravelse, og se et utvalg salmer som ofte velges.