Gå til hovedinnhold Gå til footer

Svanholm & Vigdal Sorgstøtte

- med omtanke for mennesker i sorg

Trenger du noen å snakke med?

Det kan være utfordrende å være i en sorgprosess. I en støttesamtale kan den sørgende få hjelp til å sortere tanker og følelser, noe som kan bidra til å bearbeide sorgen.

Ved å bli møtt med forståelse, gjerne av noen utenfor den nærmeste familie, kan det bli lettere å sette ord på vanskelige følelser som savn, smerte, sinne o.l. Den sørgende kan også føle seg mindre alene ved å snakke med noen. Det kan oppleves som en form for egenomsorg å be om, og motta, støtte i en krevende livssituasjon. Å dele med noen hvordan en har det, kan bidra til at sorgen etter hvert avtar.

Du kan få hjelp med følelsesmessige reaksjoner som kan oppstå når du opplever sorg og tap, noen vanlige sorgreaksjoner kan være:

 • tristhet
 • savn / lengsel
 • irritasjon / sinne
 • sjokk / fornektelse
 • frykt for å være alene
 • lettelse / likegyldighet
 • psykisk / fysisk smerte
 • søvnforstyrrelser / tretthet
 • selvbebreidelse / skyldfølelse
 • sårbarhet / engstelse / angst
 • konsentrasjons- / hukommelsesproblemer
 • utfordringer med motivasjon i hverdagen

Sorg og sorgprosesser

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av noen som stod en nær og sorgprosesser kan være like forskjellig som vi mennesker er. Sorg kan oppleves ulikt i forhold til både intensitet og varighet, og vil også endre seg over tid. Selv innenfor samme familie, kan det være ulike opplevelser i forhold til hvordan den enkelte opplever sorgen og ønsker å bearbeide den. Noen går raskt inn i en sorgprosess, andre holder sorgen på avstand og tar den inn på et senere tidspunkt. Noen går mer inn og ut av den. Barn kan ofte lettere enn voksne skru av følelsene sine, for at det ikke skal bli for vondt.

Noen ønsker å snakke om sorgen. Andre løper seg en tur, jobber mye, eller trekker seg bort fra omgivelsene. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke finnes en riktig eller feil måte å sørge på. Den enkelte kjenner best sine egne behov i forhold til både hvordan de kan være i sorgen, og hvordan de kan ta del i livet videre.

Ulike stadier av sorg

Det er noen hovedstadier av sorg, som mange sørgende i større eller mindre grad kan kjenne seg igjen i:

 • Fornektelse, en første reaksjon på sorg kan for noen være å benekte en persons død.
 • Sinne, etter å ha innsett at en person er død, kan noen gjennomgå et stadium av sinne som kan uttrykkes på forskjellig måte avhengig av personlighet.
 • Forhandling, noen kan henge igjen i fortiden, og prøve å forhandle seg en vei ut av det vonde, «hvis bare../ hva hvis…».
 • Depresjon, noen kan bli deprimerte, noe som kan variere i grad og lengde fra person til person.
 • Aksept, ved gradvis å akseptere at en som står en nær har gått bort, kan en ofte bli mer klar til å gå videre i livet. Kanskje med følelsen av å være forandret, men fortsatt i stand til å gå videre. Sorgen kan ta mindre plass, når vi klarer å akseptere den.

Veien videre

Det er naturlig å være i fortvilelse når vi har opplevd tap og sorg, samtidig som vi tar med oss de gode minnene og forbereder oss på at livet går videre. I hverdagene som kommer er det viktig å fortsette å glede seg over fine opplevelser, og være takknemlig for alt som er bra. Samtidig som vi også tar med oss de regnværsdagene som kan komme.

Livet er her og nå, og vi vet ingenting om morgendagen. Vårt eget bidrag vil i stor grad være med å påvirke hvordan fortsettelsen blir. 

Ønsker du noen å snakke med, noen som kan støtte deg i sorgen?

Det kan gjøre godt å snakke med noen, om tanker og følelser som du kjenner på etter å ha mistet noen som stod deg nær.

Svanholm & Vigdal Gravferd ønsker å tilby hver familie som bestiller gravferd hos oss en gratis time til en uforpliktende samtale.

Ved å dele hvordan du har det, kan det bli lettere å bearbeide sorgen. Jeg ønsker å bidra til at du føler deg sett, hørt og trygg i møte med meg, slik at du kan ivareta deg selv og dine behov. Jeg ønsker å støtte deg slik at du kan finne din vei gjennom sorgen og fortsettelsen videre i livet, med et ønske om at du skal ha det så bra som mulig så ofte som mulig.

Mitt navn er Bente Solstrand, jeg er utdannet samtaleterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg har vært ansatt som kontorleder hos Svanholm & Vigdal Gravferd siden 2011. Jeg har taushetsplikt og følger etiske retningslinjer.

Ta gjerne kontakt med meg for eventuelle spørsmål eller timebestilling:

Bente, Sorgstøtte

Svanholm & Vigdal Sorgstøtte
Bente Solstrand, Gestaltterapeut
Tlf: 98212450
E-post: bente.solstrand@svanholm-vigdal.no