Gå til hovedinnhold Gå til footer

Dette sier kunder om oss

Svanholm Gravferd sender ut en kort spørreundersøkelse til alle vi hjelper med gravferd. De fleste gir oss tilbakemelding og vi er så heldige å ha 5.9 i tilfredshet av 6.0 mulige poeng. For oss viser dette at vi har tilpasset oss de etterlatte og er til hjelp. Tusen takk til dere alle som gir oss tillitten ved å la oss hjelpe dere i en vanskelig tid.

Under finner du noen av flere hundre tilbakemeldinger

"Dette byrået innehar en profesjonalitet, seriøsitet og hjertevarme uten sidestykke. Ingen over - ingen ved siden. I tillegg jobber de med hjertet, slik at man føler seg ivaretatt 24/7, hvilket man sjelden eller aldri opplever i næringslivet forøvrig. I en vanskelig tid, er det fantastisk å tenke på at man kan overlate alt det praktiske til en  person/byrået og selv får tid til å bearbeide selve dødsfallet. Et annet moment, er bredden i valget av prest eller seremonileder. Svanholm oppfyller alle ønsker.

Dersom alle norske bedrifter jobbet som dette, ville verden sett annerledes ut. Igjen - her blir "takk for alt" virkelig levd opp til! "

        Ariane Dulong

Vi er veldig fornøyd med ivaretakelsen og servicen vi fikk. Det gjør det lettere for oss pårørende i ei tung stund

        Svein

Jeg opplevde Svanholm som meget profesjonell og som en god støttespiller. Vi fikk god informasjon, godt tilrettelagt gravferd og alle ønsker ble innfridd. Det ble en veldig fin opplevelse. Spesielt vil vi trekke fram seremonirommet som fungerte veldig godt og var flott innredet

        Berit

Satte stor pris på helheten av det som ble levert. Minnestund og gravferd ble akkurat som jeg og mine nærmest hadde sett for oss og ønsket. En verdig avskjed med min omsorgsfulle kone som har betydd så mye for både meg, våre barn, barnebarn, resten av vår familie og våre venner. Hvis vi kan snakke om en minnestund som har gitt positive inntrykk, så fikk jeg nettopp tilbakemelding på dette fra mange som overvært seremonien. Takk for dette!

         Frank

Vi er veldig godt fornøyd med jobben dere har gjort. Deres konsulenter gjorde en fin jobb og viste oss god forståelse og medmenneskelighet i denne vanskelig prosessen. De så oss og imøtekom våre behov. Vi kommer å gi deres beste anbefaling videre.

         Tonje