Gå til hovedinnhold Gå til footer

Alt er som før, med enda flere flinke folk

Alt er som før, med enda flere flinke folk

- Sammenslåinga har gått helt smertefritt. Alle brikker falt på plass umiddelbart. Hverken ansatte eller pårørende har merket noen stor forskjell.

Det er Ola R. Vigdal som beskriver prosessen rundt sammenslåingen med det som i en årrekke har vært familiebedriftens største konkurrent. Bildet han maler bekreftes av Lars Svanholm, som nå har inntatt rollen som daglig leder i den nye konstellasjonen Svanholm & Vigdal Gravferd.  

Det viktigste er å ivareta pårørende

Hvorfor slå dere sammen med den største konkurrenten?  

 • Først og fremst er det viktig å understreke at vi aldri har vært arge konkurrenter. Tvert imot har vi alltid hatt en god tone, og vi har like verdier. Dessuten har vi stort sett operert i ulike områder, sier Vigdal, som i dag er markedssjef i Svanholm & Vigdal Gravferd.  

Videre forteller den erfarne gravferdskonsulenten at prosessen rundt sammenslåingen også gikk fort.  

 • Begge byråene opplevde sterkt press fra større aktører som drev aggressivt oppkjøp av små, familieeide begravelsesbyråer. Selv hadde jeg både tenkt og modnet ideen om en sammenslåing med Svanholm Begravelsesbyrå da Lars kontaktet oss.  

FOTO: Ola R. Vigdal avbildet på kontoret til Svanholm & Vigdal Gravferd på Rosten.

Flinkere på alle områder

I løpet av den første samtalen ble avgjørelsen tatt: Etter å ha levd side om side i nesten 100 år, skulle de to tradisjonsrike, familieeide begravelsesbyråene bli ett.  

 • Det er klart at det var både nytt og skummelt. Samtidig føltes det riktig. Vi var veldig enige, begge var løsningsorienterte og vi rettet umiddelbart blikket fremover. Å ivareta våre ansatte og pårørende var, og er det viktigste for begge parter, forsikrer Vigdal.  
 • Faktisk vil jeg påstå at vi er blitt flinkere på alle områder etter at vi slo oss sammen. Én administrasjon frigjør tid vi kan bruke på å ivareta de etterlatte. Gravferdskonsulentene har flere å spille på, og lære av. Dette kommer pårørende til gode, noe som også underbygges av tilbakemeldingene på kundetilfredshetundersøkelsen vår. Både når det gjelder oppfølging, informasjon og prisopplysning er de etterlatte enda mer tilfreds nå enn tidligere, noe som er viktig for oss, istemmer Svanholm.  

FOTO: Lars Svanholm er daglig leder i det familieeide begravelsesbyrået.

Verner om tradisjoner, og utvikler seg i takt med tidenv

Både Svanholm og Vigdal er raske med å understreke at de alltid kan bli bedre, og at de kontinuerlig har fokus på forbedring og utvikling. Nettopp utvikling er nemlig viktigere enn noensinne for å overleve i en bransje som inntil nylig nesten utelukkende har vært bundet av tradisjoner.  

 • Å ivareta gamle tradisjoner og skikker vil alltid være viktig for oss. Samtidig er det endringer, også i vårt virke. For eksempel er det stadig flere som ønsker en mer personlig avskjed, og vi hjelper til med gravferder i tråd med ulike trosretninger og livssyn. Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å etterleve de pårørendes ønsker, noe som krever både kunnskap og tid – noe vi har mer av nå enn før sammenslåingen, forklarer Vigdal.  

FOTO: Avdelingskontoret på Melhus er der det alltid har vært.

De samme folkene

n gravferdskonsulent har et enormt ansvar og får en helt spesiell tillitt fra pårørende. Vigdal forteller at han, som bokstavelig talt har vokst opp i bransjen, kan møte familier og folk han har hjulpet med dødsfall og gravferd i tre generasjoner.  

 • Omsorgsbiten er enormt viktig. Du må ha noe spesielt for å jobbe med dette, og det er ikke uvanlig dette med at familier forholder seg til den samme gravferdskonsulenten gjennom generasjoner. Derfor bør vi ha, og har vi, svært lite gjennomtrekk. 
   
 • I forbindelse med sammenslåingen har det å trygge pårørende om at de fortsatt forholder seg til de samme folkene, vært noe av det viktigste, sier Vigdal.  

For det gjør de. Gravferdskonsulentene opererer i de samme områdene som de alltid har gjort. Ragnar Vigdal, som i likhet med broren Ola har tilbragt livet og yrkeslivet i bransjen, bekrefter at ting fortsatt er slik de alltid har vært – bare enda bedre.  

 

Ragnar

VERNER OM TRADISJONER: Ragnar Vigdal er opptatt av å ivareta gamle skikker.

 

 • Både jeg og de andre ansatte ved avdelingskontoret på Melhus har fått en helt annen hverdag. Nå som vi er såpass mye større, har vi flere å spille på. For gravferdskonsulentene frigjør dette tid som kan brukes på å ivareta de etterlatte, som jo er vår aller viktigste oppgave.  

Ragnar, som er den eldste av de to brødrene, har gjennom sine snart 40 år ute i felten opparbeidet seg enormt med kunnskap om lokale skikker og tradisjoner. Samtidig som han anerkjenner viktigheten av å være i utvikling og å holde tritt med endringene i bransjen og i samfunnet for øvrig, er han opptatt av å verne om tradisjonene.  

 • Jeg synes vi gravferdskonsulenter har et ansvar for å ivareta de tradisjonene og skikkene som gjennom generasjoner har vært viktige for folk i distriktene vi opererer i. Vi skal ikke være noen forkjemper for endring i det henseende. Folk skal føle seg trygge på at vi alltid vil hjelpe til med å skape den avskjeden som føles riktig for de etterlatte, enten det inkluderer gamle tradisjoner eller om det er ønske om en annerledes avskjed, forklarer Vigdal.  

 

Ansatte hos Svanholm & Vigdal 

TIDLIGERE VIGDAL BEGRAVELSESBYRÅ: F.v. Ragnar Vigdal, Mette Vigdal og Ola R. Vigdal

 Orkdal begravelsesbyrå fasade

ORKDAL: Avdelingskontoret på Orkdal er lokalisert i samme bygg som Orkdal Blomster.

Ingrid Syrstad

FOTO: Ingrid Syrstad er fortsatt å treffe på Orkanger.

 

Oppvokst med Vigdal, opplært hos Svanholm

 

To som også har vokst opp med Vigdal begravelsesbyrå, men som har tilbragt størstedelen av yrkeslivet som gravferdskonsulenter hos Svanholm Gravferd, er Melhusbyggene Jørgen Qvenild og Tore Wirkola. For henholdsvis 18 og 9 år siden, startet de sitt virke som gravferdskonsulenter hos det somda var Vigdal Begravelsesbyrås største konkurrent.  

 • Jeg er jo oppvokst med Vigdal-guttene, og var i mine yngre dager mye sammen med Øyvind, som er lillebroren til Ragnar og Ola. Gjennom Vigdal-familien ble jeg tidlig kjent med bransjen. Både jeg og Tore har i alle år hatt et veldig godt forhold til de tre brødrene, og jeg må si at det er mye hyggeligere å være kolleger enn konkurrenter, smiler han.  

Qvenild forteller videre at nyheten om sammenslåingen kom litt brått og overraskende. Selv om det var noe han hadde sett for seg kunne skje, hadde han ikke trodd det ville bli aktuelt før om noen år. Wirkola var derimot ikke veldig overrasket:  

 • Det var noe jeg hadde tenkt en del på i forbindelse med at aktørene fra Østlandet stadig hyppigere banket på døra. Men det er jo mye triveligere å samarbeide med Vigdal-gjengen, så jeg er veldig fornøyd med at ting ble som de ble. 
   

Tore og Jørgen

MELHUSBYGG: Tore Wirkola (t.v.) og Jørgen Qvenild er fornøyd med tingenes tilstand.

 

Wirkola nikker anerkjennende mens Qvenild legger ut om fordelene ved sammenslåingen:  

 • Vi har fått flere gode kolleger, og alle samarbeider veldig godt. Ting falt på plass umiddelbart. I vårt virke vil vi hele yrkeslivet støte på nye utfordringer. Det aller meste klarer vi å løse – men flere å spille på, og å lære av, setter oss naturligvis i enda bedre stand til å gjøre jobben vår på best mulig vis.  

Den yngste Vigdal oppsummerer det hele godt:  

 • Poenget er at vi spiller på, og lærer av hverandre. Vi har alltid hatt flinke folk – hos både Svanholm og Vigdal. Nå er vi en enda større gjeng med flinke folk! 

- Lokale og tradisjonsrike byråer -

Om avdelingskontorene til Svanholm & Vigdal Gravferd:

Avdelingskontoret på Orkdal er lokalisert i samme bygg som Orkdal blomster. Virksomheten har vært i drift siden 50-tallet, og Vigdal tok over i 2004.

Hovedkontoret på Rosten ligger i samme bygg som seremonirommet Hedersalen. På Rosten har Svanholm & Vigdal også eget blomsterbinderi.

Avdelingskontoret på Melhus er i samme bygg som det har vært siden 1942, i Mælabakken.

Tidligere Svanholm Gravferd har i mange år holdt til i Brøsetvegen på Moholt, tilknyttet Svanholm Seremonirom. I dag har Svanholm & Vigdal Gravferd fortsatt avdelingskontor i de samme lokalene, og det vakre livssynsåpne seremonirommet er fortsatt i bruk.

Avdelingskontoret i Vognhallvegen på Byåsen er i drift, og åpent alle dager etter avtale.

FOTO: F.v. Jørgen Qvenild, Mette Vigdal, Ingrid Buseth og Ola R. Vigdal i Hedersalen.