Gå til hovedinnhold Gå til footer

Nå blir begravelsene mer personlige

- Det er ingen begrensninger. Familien og det levde livet er i hovedfokus, noe som er veldig fint.

Lars Erik Svanholm forteller om personlig gravferd, en form for avskjedsseremoni som har blitt stadig vanligere de siste årene.

Personlig begravelse er altså en helt livssynsåpen seremoni, i motsetning til religiøse og humanetiske begravelser – som må holdes innenfor visse rammer og er knyttet til et livssyn.

Hvorfor personlig begravelse?

Så, hvorfor har disse personlige seremoniene blitt så populære?

- Religionens rolle i samfunnet vårt har endret seg. Den sterke tilknytningen til kirken er mindre utbredt nå enn tidligere. Flere av dem som ikke har noe spesielt forhold til kirken, identifiserer seg heller ikke med Humanetisk livssyn. Da er en livssynsåpen og personlig begravelse et naturlig valg. Det føles for mange mer riktig, og mindre fremmed, forklarer Lars.

- Seremonier etter Den Norske Kirkes ritualer har mange gode, fine tradisjoner og for mange føles denne seremoniformen trygg og god. De har tross alt vært med oss noen hundre år, legger han til.

Samtidig er det slik  at mange av de ritualene som er knyttet til kristen begravelse i gamle dager delvis har vært basert på frykt og overtro. For eksempel ble kister løftet ut gjennom vinduet på hjemmet for å unngå gjengangeri, gjennom at ånden fant veien tilbake.

- Med personlig begravelse er fokuset i større grad på å feire og å vise takknemlighet for det livet som er levd. Ikke minst også å se fremover. Å ha noe fokus på de som er igjen og som skal leve videre.

Motorsykkel, champagne og dikt i begravelsen

Hva fyller man en personlig begravelsesseremoni med? Jo, det er nærmest ingen grenser for hva gravferdskonsulentene i Svanholm & Vigdal kan få til.

- Vi har fortsatt til gode å måtte avslå et ønske. Det aller meste lar seg gjøre, og det er overraskende mye som kan bidra til å skape en fin, verdig og personlig ramme rundt seremonien, sier Lars.

Har du eksempler på personlige elementer?

- Motorsykkelen til avdøde ved siden av kisten, en champagneskål i avdødes ånd for å hedre det livet som er levd. Hatten til den som har gått bort på toppen av kista. Bilder og videosnutter av avdøde som ruller på storskjerm. Salutt og sekkepipemusikk ved kisten. Og ikke minst; helt personlige valg av musikk og dikt - innslag som forteller noe om det levde livet.

Det aller viktigste ved en personlig begravelse er at det skal føles nettopp personlig. Nært. At seremonien handler om den som har gått bort, og de som er igjen. Rammene rundt avskjeden og de ulike elementene behøver ikke nødvendigvis være spektakulære – men de skal stemme. Passe inn.

Men, kan det ikke bli litt upassende med for eksempel en motorsykkel eller sprudlevann i en begravelse?

- Nei, det handler om den helhetlige rammen. Tvert imot blir det enda nærere og mer personlig med disse elementene som kjennetegner personen man tar avskjed med. Vi har aldri opplevd noe som er i nærheten av uverdig etter uetisk i en gravferd. Dessuten er vi opptatt av å være gode hjelpere. Av å finne måter å inkludere de personlige elementene på som alle deltakerne i begravelsen kan sette pris på. Å skape en rød tråd, og en verdig ramme, sier Lars.

Hvor kan en personlig begravelse finne sted?

- Mulighetene er mange! De aller fleste holder vi faktisk i våre egne seremonirom, i Hedersalen på Rosten/Heimdal og i Svanholm seremonirom på Moholt. Begge disse stedene er veldig egnet for personlige seremonier, med sine store rom og mange muligheter. Ellers kan vi arrangere begravelser utendørs, i familiens hjem, eller andre steder. Sammen med de etterlatte, finner vi alltid en egnet lokasjon.

>Hedersalen

Nærmere 40 % velger personlig gravferd

- Nå er det nesten 20 år siden vi for alvor begynte å tilby personlige begravelser som et alternativ. Det første året arrangerte vi fem slike seremonier. Nå er omtrent 40 % av alle gravferdsseremonier gjennom oss personlige begravelser, forteller Lars.

Gravferdskonsulenten mener økningen i stor grad skyldes at alternativet til de tradisjonelle kirkebegravelsene har blitt mer kjent. At de etterlatte i større grad opplever at de har valgmuligheter.

Hvem velger personlig begravelse?

- Etterlatte i alle aldre. Men den største andelen er pårørende i alderen 40-60 år. Blant 80-90 åringer som begraver partneren sin står kirkelig begravelse fortsatt sterkt, og er et naturlig valg.

Er det slik at begravelser i kirken er i ferd med å fases ut?

- Nei, vi vil nok alltid ha en andel kristne begravelser. Det er jo fortsatt disse det er flest av. Samtidig er det helt i takt med samfunnsutviklingen for øvrig at vi ser en økning i personlige begravelser, og ikke minst gravferd i tråd med andre religioner og livssyn. Vi gjør alle typer begravelser, og det skal vi fortsette med. Det som er viktig for oss, er å ivareta de etterlatte og å sikre at seremonien som gjennomføres er i tråd med deres ønsker. Dét vil alltid være vårt hovedfokus, avslutter Lars.