Seremonisteder i Bergen og Øygarden kommune

Kirker i Bergen kommune

Innbyggerne i Bergen kommune kan velge fritt blant byens kirker dersom det ønskes å ha begravelse eller bisettelse i en kirke. Tjenesten fra kirken koster ingenting for medlemmer av kirken, men man kan også velge å benytte seg av kirkens tjenester uten å være medlem. Man må da betale for kirkens tjenester.

Kirker i Bergen kommune

Kapell i Bergen kommune

Man kan velge å ha begravelsen eller bisettelsen i et av Bergens kapell.

Kapell i Bergen kommune

Kirker i Øygarden kommune

I Øygarden kommune finnes det syv kirker plassert utover hele kommunen. Innbyggerne i Øygarden kan velge fritt blant kommunens kirker, uten at det koster noe for bruken av kirken. Det eneste kriteriet er at avdøde var medlem av Den norske kirke på tidspunktet da dødsfallet skjedde. Personer som ikke er medlem av kirken kan også velge å benytte kirkens tjenester, men må da betale kirken for disse.

Kirker i Øygarden kommune