Gå til hovedinnhold Gå til footer

Bønes kirke

Bønes kirke ble bygget i to trinn, der første byggetrinn stod ferdig i 1997. Kirken er finansiert gjennom kronerulling blant befolkningen på Bønes. Andre byggetrinn stod ferdig i 2009, og kirken fremstår i dag som en praktisk arbeidskirke med moderne arkitektur.

Kirkerommet er vifteformet, og har sitteplass til omtrent 300 personer. Vifteformen gjør at mange vil oppleve at man kommer nærmere alteret enn i andre typer kirker, og dermed kan man føle seg nærmere den aktiviteten som foregår, for eksempel en begravelse eller bisettelse.

Kirken har gravplass rett utenfor, slik at en begravelse med grav på denne gravplassen enkelt kan foregå uten at man må sette seg i bilen for å komme til gravstedet.

Kirken har også menighetssal i samme bygg, denne kan leies til for eksempel minnesamvær etter seremonien.