Gå til hovedinnhold Gå til footer

Mariakirken

Landås kirke ligger plassert i høyden på Kanonhaugen på Landås. Kirken ble bygget i 1966, og er utformet som en moderne arbeidskirke.

Kirkerommet er formet i vifteplan, og har sitteplass til omtrent 600 gjester. Ettersom sitteplassene er plassert i vifteform foran alteret vil likevel alle komme forholdsvis nært alteret, og kan lettere være deltaker i gravferden.

Kirken er godt fungerende for både begravelse og bisettelse, med brede dører og god plass for de som bærer kisten ut av kirken.

Kirken har menighetssal tilknyttet kirkerommet, denne kan leies til for eksempel minnesamvær etter begravelse eller bisettelse.

Nærmeste gravplass er Møllendal gravplass.