Gå til hovedinnhold Gå til footer

Slettebakken kirke

Slettebakken kirke ligger på Landås, rett sør for Bergen sentrum. Kirken er bygget i betong, med et lett gjenkjennelig, vifteformet tak.

Kirken stod ferdig bygget i 1970. Kirkerommet er vifteformet, og har sitteplass til omtrent 600 personer. Vifteformen gjør at man likevel kommer forholdsvis nært alteret i en begravelse eller bisettelse, og dermed får en tettere kontakt med gravferdshandlingen.

Slettebakken kirke har egen gravplass for urner rett utenfor kirken, reservert for personer som bor innenfor området som menigheten omfavner. Nærmeste gravplasser forøvrig er Storetveit (kun for urner), Solheim, Øvsttun eller Møllendal.

Det er mulig å leie menighetssalen i kirken til minnesamvær etter en begravelse eller bisettelse.