Verdt å vite

Enten man er en av de nærmeste til den som har gått bort, eller man vil delta i seremonien til en bekjent, kan det være noe man lurer på eller føler seg usikker på hvordan gjøres. Her besvares noen av de mest stilte spørsmålene om begravelser og dødsfall.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg. 

 

Hva bør jeg som deltager i begravelse tenke på?

De som deltar i en begravelse pleier å være kledt i mørke/nøytrale farger. Den nærmeste familien sitter fremst i kirken, på den ene siden. Det varierer fra kirke til kirke hvilken side dette er. For øvrig kan man sitte der man ønsker. Når seremonien er over, pleier de fleste å hilse på de etterlatte. Vær oppmerksom på at i noen annonser står det at de etterlatte ikke ønsker kondolanser ved graven/ved kirken, og da lar man naturligvis være. I dødsannonsen vil det også opplyses om det ønskes minnegave til et formål, i stedet for blomster. Minnegaven kan som oftest gis i kirken eller på minnesiden til den som er død.

Hvordan kan barn involveres i gravferden?

Det anbefales at barn får delta i gravferden, på sine premisser. De kan gjerne være med i seremonien, og kan delta der for eksempel ved å legge ei rose på kista. Det kan også være viktig for dem å høre navnet sitt i minneordet til presten eller ved opplesing av blomsterhilsener.

Hva er forskjell på begravelse og bisettelse?

En begravelse er en seremoni som avsluttes med at kisten senkes i graven. En bisettelse er en serermoni som avsluttes med at kista kjøres til krematoriet. Urna settes ned i gravstedet på et senere tidspunkt - gjerne med den nærmeste familien til stede.