Forberedelser til planleggingssamtalen

Planleggingssamtalens hensikt er å legge til rette for at gravferden blir slik dere ønsker. Det er mange valg og beslutninger som må tas, og dette kan for mange føles overveldende.

Det å bruke litt tid på å forberede seg på alle valgene man vil bli stilt overfor kan for mange være til god hjelp. På disse sidene har vi samlet en del informasjon vi tror kan være til hjelp i forberedelsene til planleggingssamtalen - her kan man også orientere seg om hvilke muligheter som finnes.

Planleggingssamtalen kan fint deles opp i flere, kortere møter - eller at vi gjør en del per telefon og e-post. Hva som er den beste løsningen for dere finner vi ut av i fellesskap.

 

Valg av seremoniform

En begravelse er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levd liv. De aller fleste har behov for en seremoni, og for mange er den en viktig del av sorgprosessen. For noen er gravferd uten seremoni, eller en enkel markering ved kisten eller ved urnenedsettelsen, et riktig valg.

Valg av seremoniform

Kunngjøring av dødsfallet

De fleste ønsker fortsatt en dødsannonse i lokalavisen. I tillegg blir annonsen publisert på vår hjemmeside og i den digitale utgaven av lokalavisen. Det er også mulig å opprette en minneside for avdøde der de etterlatte kan dele informasjon om seremonien, og familie og venner kan dele kondolanser og bilder. 

Se våre minnesider

Minnesamvær

Det kan være fint å samles og minnes den som har gått bort i en mer uformell atmosfære etter at gravferdsseremonien er over. Et minnesamvær kan være åpent for alle som ønsker å delta, eller bare være for de nærmeste eller noen spesielt inviterte.

I vårt område finnes det flere gode lokaler til minnesamvær, enten dere blir få eller mange, og vi hjelper selvfølgelig til med å finne gode løsninger. 

Fredriksten hotell

Gamle meieriet

Haldens Klub/Herregårdskaféen

 

Valg av gravsted

Det finnes to hovedtyper av gravsteder; kistegraver til bruk ved begravelser, og urnegraver som kun kan brukes ved kremasjon. I et kistegravsted er det vanligvis plass til en eller to kister, men etter en fredningstid på 20 år (noen steder lenger) kan man benytte gravstedet på nytt. I tillegg kan det også settes ned urner i et kistegravsted. I et urnegravsted er det vanligvis plass til fire urner, men også her kan man sette ned flere urner etter endt fredingstid. 

De fleste kommuner tilbyr også både anonyme og navnede minnelunder. Her har man ikke sitt eget gravsted med gravstein, men i en navnet minnelund kan et skilt med avdødes navn settes opp på et felles minnesmerke.

Valg av blomster

Ved valg av blomster er det mange som vil bruke farger og blomstertype avdøde har vært glad i. For andre er årstid eller elementer som kan gjenspeile avdøde viktigst.

Blomster til gravferd bestiller vi i den blomsterbutikken dere ønsker å benytte. Det er også mulig å bestille blomster til seremonien eller hjemmet via våre minnesider.

Bestille blomster

Valg av musikk

For mange er særlig valg av musikk viktig for å gjøre seremonien personlig. Om det skal være salmer, annen fellessang, solistinnslag eller musikkavspilling og hvor mange slike innslag du kan ha, avhenger av seremoniform og om seremonien skal følge en bestemt liturgi. Uansett er vi behjelpelig med å bestille solister og musikere. 

Musikkforslag

Seremoniprogram

I alle seremonier, også de som følger en bestemt liturgi, er det mulig å bestemme mye av innholdet selv og gjøre seremonien personlig. Bruk av personlige bilder i seremonien og i utformingen av seremoniprogram er vanlig, og for mange en fin måte å gjøre seremonien personlig. Se gjerne en presentasjon av bilder til seremoniprogram i våre brosjyrer. 

Seremoniprogram

Valg av kister og urner

For mange er det viktig at begravelsen blir personlig og at man kan kjenne igjen avdøde i alle valg, også ved valg av kiste. For noen er en ubehandlet furukiste helt riktig, for andre kan en sortlakkert kiste være det riktige valget. Her kan du se et utvalg kister fra vår leverandør.

Kister og urner

Askespredning

Askespredning gjøres istedenfor gravlegging på gravlund. Det betyr at du ikke i tillegg kan sette navn og fødsels dødsdato på et gravminne. Du kan heller ikke dele asken ved at en del gravlegges og en del spres, eller å spre asken på ulike steder. For å kunne spre asken må det foreligge tillatelse fra Statsforvalteren. Hvis avdøde ikke har søkt selv, kan de etterlatte likevel få tillatelse hvis det kan dokumenteres at avdøde ønsket askespredning. Du kan lese mer om askespredning og fremgangsmåten ved søknad på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Våre brosjyrer

Her er en oversikt over vårt brosjyremateriell. De kan være til hjelp i planleggingsprosessen, både før og etter at dere har snakket med oss på begravelsesbyrået.

Bla i våre brosjyrer